fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Aplikacje | 14 listopada 2016

Własność intelektualna – jak ją chronić?

Intellectual property protection law and rights

Czym jest własność intelektualna?

Mówiąc najprościej własność intelektualna to wszystko to, co stanowi wytwór procesu intelektualnego i równocześnie jest chronione prawem, przykładowo: prawo autorskie do wszelkich dzieł (literackich, muzycznych, plastycznych, fotograficznych itp.), prawo do znaków towarowych (logo, nazwy firmy), patenty, wzory użytkowe itp. Przedsiębiorca, który prowadzi działalność gospodarczą w Internecie tworzy i buduje swoją renomę. W tym celu opracowuje logo, nazwę firmy,  slogan reklamowy, nazwę produktu lub usługi, nagrywa filmy, podcasty, pisze artykuły na blogu firmowym itp. Wszystkie wytwory tych działań są jego własnością intelektualną. Powstaje zatem pytanie w jaki sposób chronić tę własność?

Kto ma prawo do utworu pracowniczego?

Na wstępie należy nadmienić, że nie zawsze przedsiębiorca samodzielnie tworzy logo, nazwę czy inne elementy swojego przedsiębiorstwa. Najczęściej zleca to zadanie firmie zewnętrznej lub pracownikowi. Jeśli jest to pracownik to zgodnie z zasadą prawa autorskiego to pracodawca  nabywa autorskie prawa majątkowe w granicach wynikających z celu umowy o pracę i zgodnego zamiaru stron. Jeśli jednak jest to firma zewnętrzna (grafik, agencja reklamowa) przedsiębiorca powinien zadbać aby w umowie pisemnej firma zewnętrzna przeniosła na niego prawa autorskie do stworzonych utworów. W innym razie sytuacja własności praw autorskich będzie niejasna i może spowodować niepotrzebne konflikty.

Zarządzanie własnością intelektualną

Po stworzeniu utworu lub nabyciu do niego prawa przedsiębiorca winien zadbać aby prawo to było chronione. Powinien posiadać stosowne dokumenty pisemne wskazujące na przeniesienie praw autorskich. Innym skutecznym sposobem ochrony jest dokonanie rejestracji oznaczeń identyfikujących firmę lub produkt czy usługę jako znaków towarowych (więcej na temat rejestracji Logo możesz przeczytać tutaj). Powyższe działania zabezpieczą każdy stworzony utwór i dadzą przedsiębiorcy ochronę na wypadek roszczeń osób trzecich.

Gdy ktoś naruszy twoje prawo

W sytuacji gdy ktoś naruszy twoje prawo powinieneś w zdecydowany sposób zażądać zaprzestania takiego naruszenia i ewentualnie odszkodowania z tego tytułu. Mając udokumentowane prawo do swojej własności intelektualnej możesz zdecydować w jaki sposób i kto będzie z niej korzystał. Możesz też skutecznie sprzeciwiać się wykorzystaniu twoich praw wbrew twojej woli i bez uzyskania wyraźnej zgody. Zarządzanie twoją własnością intelektualną da Ci poczucie kontroli i bezpieczeństwa oraz pewność, że nikt nie będzie bezkarnie wykorzystywał twojej własności do własnych celów komercyjnych.

Polecane artykuły

Aplikacje

Czy można stosować regulamin w języku obcym?

W związku z otwarciem rynku wewnętrznego na terenie Unii Europejskiej wiele serwisów lub sklepów internetowych może być zainteresowana sprzedażą usług lub towarów na terenie innych państw członkowskich lub poza terenem Unii Europejskiej. Powstaje zatem pytanie czy przedsiębiorca kierujący ofertę do konsumentów obcojęzycznych powinien zamieszczać regulamin w wielu wersjach językowych czy może wyłącznie w języku angielskim. […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2021