fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Dla marketingu | 8 listopada 2016

Zastrzeżenie LOGO firmy

zastrzeżenieLOGO firmy

Jak chronić LOGO firmy?

Własność intelektualna w tym logo lub inny element identyfikacji wizualnej jest wartością przedsiębiorstwa, której nie da się przecenić w dzisiejszych czasach. Na pozytywny odbiór logo, nazwy lub nawet koloru, który kojarzy się ze sprzedawanym produktem lub świadczoną usługą, pracuje się całymi latami. Firmy podejmują działania PR i marketingowe w celu wywołania u klientów pozytywnych reakcji związanych z postrzeganiem własnego logo czy nazwy. Po wielu wysiłkach logo danej firmy nabiera walorów rozpoznawczych i stanowi wartość samą w sobie. Są logo, które w odczuciu przeciętnego konsumenta kojarzą się z luksusem i prestiżem, inne z niezawodnością czy solidnością. Takie skojarzenia są prostą drogą do zwiększenia sprzedaży i budową marki. Niestety jest też wiele konkurentów na rynku, którzy chętnie wykorzystają budowaną przez lata renomę dla własnych korzyści.

Ochrona prawna LOGO

W związku z tym pojawia się pytanie w jaki sposób zadbać o to aby logo twojej firmy, znak graficzny produktu czy cała identyfikacja wizualna była pod ochroną prawa? Na wstępie należy zauważyć, że każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnych charakterze stanowi utwór i jest chronione prawem autorskim. Ochrona ta powstaje z mocy samego prawa. Oznacza to, że wszystko co jest tworzone przez autora stanowi jego własność i to autor ma prawo decydować w jaki sposób i przez kogo będzie ona wykorzystywana (tzw. monopol twórczy). Jednakże w przypadku naruszenia praw autorskich przedsiębiorca musi udowodnić, że posiada prawa majątkowe do tego konkretnego utworu, że jako pierwszy zaczął go używać itp. Prostszym rozwiązaniem jest dokonanie rejestracji swojego logo, nazwy czy innego oznaczenia, jako znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

Rejestracja LOGO firmy w Urzędzie Patentowym

Dokonanie zgłoszenia logo, jako znaku towarowego, daje przedsiębiorcy monopol na jego używanie w odniesieniu do zarejestrowanych klas towarów czy usług. Oznacza to, że po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy, wydanego przez Urząd Patentowy, właściciel tego prawa może używać znaku towarowego z wyłączeniem innych osób. Dokonanie rejestracji jest skutecznym sposobem na ochronę swojego prawa do logo. W takiej sytuacji, przedsiębiorca posiada dokument urzędowy potwierdzający, że to on ma wyłączne prawo do używania konkretnego znaku towarowego. Dokumentem tym może się posłużyć do ochrony swoich praw lub do dochodzenia odszkodowania z tytułu ich naruszenia.

Ile kosztuje rejestracja Logo jako znaku towarowego?

1. Jeśli chcemy zarejestrować logo na terenie Rzeczypospolite Polski, opłaty kształtują się następująco:

  • Opłata od zgłoszenia znaku towarowego w jednej klasie towarowej: 450 PLN
  • Za każdą następną klasę towarową: 120 PLN
  • Opłata za udzielenie ochrony na 10 lat za każdą klasę: 400 PLN
  • Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym: 90 PLN

2. Jeśli chcemy zarejestrować logo na terenie Unii Europejskiej przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), opłaty kształtują się następująco:

  • Opłata za zgłoszenie znaku unijnego w 1 klasie: 1000 EUR
  • Opłata za zgłoszenie drogą elektroniczną: 850 EUR
  • Opłata za drugą klasę: 50 EUR
  • Opłata za każdą następną wskazaną klasę: 150 EUR

Co roku przedsiębiorcy składają do Urzędu Rzeczypospolitej RP ponad 12 tys. wniosków zgłoszeniowych dotyczących rejestracji znaków towarowych. Do urzędu Unii Europejskiej wpływa ponad 130 tys. takich wniosków. Liczba ta każdego roku się zwiększa. Jak widać przedsiębiorcy, w coraz większym stopniu dbają o to aby ich logo czy nazwy były chronione przez prawo.

Jeśli jesteś zainteresowany uzyskaniem opinii prawnej w sprawie rejestracji logo twojej firmy, ktoś naruszył twoje prawo lub potrzebujesz pomocy przy rejestracji w Urzędzie skontaktuj się z Kancelarią.

Polecane artykuły

o E-commerce

Nowe obowiązki związane z ochroną danych osobowych.

1 Stycznia 2015r. weszła w życie ustawa o ułatwieniu wykonywania działalności gospodarczej (Dz.U.2014.1662) wprowadzająca liczne zmiany do ustaw szczegółowych, w tym do ustawy o ochronie danych osobowych. W tym artykule przedstawiono najważniejsze zmiany i praktyczne rozwiązania, do których stosowania zobowiązani są przedsiębiorcy, również ci, którzy prowadzącą działalność za pośrednictwem Internetu. Przypomnieć należy, że administrator danych […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2020