fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Gry | 4 maja 2020

Tworzenie gier a preferencje podatkowe

tworzenie gier

Polski ustawodawca w ostatnim czasie wprowadził ulgi podatkowe, które sprzyjają rozwojowi oprogramowania. Znamy takie ulgi jak IP Box czy B+R (Badanie + Rozwój), które dotyczą nie tylko tworzenia programów komputerowych, czy gier wideo ale z powodzeniem można je do nich stosować. Poniższy artykuł omawia poszczególne ulgi podatkowe oraz planowane zmiany przepisów dotyczących preferencji dla branży gier wideo.

Można powiedzieć, że Polska powoli staje się potęgą na rynku gier. To, czego nie udało nam się dokonać na poletku motoryzacyjnym czy elektronicznym, ze względu na losy naszego kraju i trudną historię, mamy szansę osiągnąć w dziedzinie stosunkowo młodej, jaką są gry komputerowe. Największym polskim producentem gier jest CD Project, twórca trylogii gier Wiedźmin opartej na prozie Andrzeja Sapkowskiego. Wartość tej firmy to obecnie 30 mld zł i jest ona piątą co do wartości spółką na polskiej giełdzie. Drugi, co do wielkości jest Techland, będący, co ciekawe, spółką z ograniczoną odpowiedzialnością – a więc nie spółką giełdową, a również mający w swoim dorobku gry na światowym poziomie takie jak chociażby Dying Light. Oczywiście to nie wszystkie polskie studia tworzące bardzo dobre i przełomowe gry. Takich firm jest więcej i warto wspomnieć jeszcze, chociażby 11 bit studios – twórców survivalowej gry This War of Mine będącej jedną z najlepszych form ukazania koszmaru i beznadziejności wojny dla ludności cywilnej w interaktywnej formie.

Ustawa o wsparciu produkcji gier wideo promujących polską kulturę

Ze względu na dostrzeżenie powyższego zjawiska przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, pojawił się pomysł wspierania gier, które wypromują Polską kulturę i historię za granicami naszego kraju. Chodzi tutaj o nawiązanie do polskiej tradycji czy legend. Podobne rozwiązania stosowane są już w innych krajach, takich jak Francja czy Wielka Brytania. Pomysł ten zakłada, że twórca który spełni warunki w postaci promocji ojczyzny będzie mógł odliczyć od podatku dodatkowo 100% wartości kosztów kwalifikowanych poniesionych przez 6 kolejnych lat. Kosztami kwalifikowanymi w tym przypadku będą koszty tworzenia danej gry promującej polską kulturę, których pełny katalog zawarty jest w art. 18f ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz w art. 26h ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. 

Zgodnie z wypowiedzią na temat ulgi ministra Pawła Lewandowskiego z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, w procesie weryfikacji czy dana gra kwalifikuje się do ulgi, będą brane pod uwagę takie aspekty jak: czy akcja gry dzieje się w Polsce, czy wykorzystani są Polscy aktorzy, czy jest polska muzyka, czy są polskie lokacje, czy jest adaptacja polskiej literatury lub innego polskiego dzieła.

Projekt ustawy o zasadach wspierania produkcji kulturowych gier wideo ma zostać przedłożony przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego Radzie Ministrów jeszcze w 2020 r. Powyższe prace legislacyjne są na razie w fazie projektu, ale jakie ulgi, z których mogą skorzystać twórcy gier komputerowych, obowiązują już dzisiaj?

Ulga IP Box przy tworzeniu gry 

Ulga IP Box umożliwia użycie stawki podatku dochodowego 5% zamiast dotychczasowych 18/32% dla osób fizycznych czy też 9/19% dla osób prawnych, w stosunku do niektórych dochodów uzyskanych z kwalifikowanego prawa własności intelektualnej. Jednym z takich praw jest autorskie prawo do programu komputerowego. Nie podlega więc wątpliwości, że gra wideo jako program komputerowy spełnia warunki kwalifikacji do tej ulgi. 

Jakie dodatkowe warunki należy spełniać, by kwalifikować się do ulgi IP Box? Przede wszystkim nasza działalność musi być badawczo-rozwojowa. Co to oznacza w praktyce dla twórców gier? W ustawie o PIT w art. 5a pkt 38 oraz w ustawie o CIT w art. 4a pkt 26 działalność taka jest definiowana jako „działalność twórcza obejmującą badania naukowe lub prace rozwojowe, podejmowana w sposób systematyczny w celu zwiększenia zasobów wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań”. Zgodnie z objaśnieniami Ministra Finansów wystarczy poszerzać wiedzę, dzięki której będziemy mogli tworzyć nowe rozwiązania w ramach naszej działalności. A przecież większość gier wprowadza coś nowego do swojego gatunku i żadna nie jest kalką już istniejącej.

Ostatnim warunkiem jest prowadzenie osobnej ewidencji księgowej wyodrębniającej przychody z innowacyjnej gry od pozostałych. Pomimo powyższego, biorąc pod uwagę rozbieżności stanowisk różnych organów skarbowych, zalecane jest w każdej indywidualnej sprawie wystąpić o wydanie interpretacji podatkowej, wówczas nie będziemy mieć obaw, że miejscowy urząd skarbowy będzie kwestionował zastosowanie przez nas ulgi IP Box.

Ulga B+R przy tworzeniu gry

Jeżeli wiemy już, że tworzenie gier kwalifikuje się jako działalność badawczo-rozwojowa to możemy uznać, że kwalifikuje się również do ulgi B+R (Badanie + Rozwój). Ulga ta pozwala odliczyć ponownie wszystkie koszty związane bezpośrednio z działalnością badawczą-rozwojową. Zdanie takie potwierdzają między innymi: Interpretacja indywidualna z dnia 22 maja 2017 r.0114-KDIP2-1.4010.41.2017.1.MR oraz Interpretacja indywidualna z dnia 8 listopada 2016 r. 1462-IPPB5.4510.976.2016.1.MR. Obie stanowią odpowiedź na zapytanie twórców gier wideo w temacie ulgi B+R.

W pierwszej z tych interpretacji Wnioskodawca jest producentem gier na komputery osobiste, konsole oraz telefony i produkuje gry oparte na własnych markach oraz markach kontrahentów.

Do prac badawczo-rozwojowych Wnioskodawca zaliczył opracowywanie technologii dotyczących m.in. zachowania sztucznej inteligencji, optymalizacji sposobu wyświetlania obiektów i postaci na wielu platformach sprzętowych, automatyzacji procesów generowania i testowania treści, technik i metod pozyskiwania, czyszczenia oraz proceduralnego generowania animacji, integracji z chmurą (ang. cloud), zarządzania złożonymi bazami danych, sposobu funkcjonowania warstwy dźwiękowej, konstruowania trybów rozgrywki zarówno dla pojedynczego jak i dla wielu graczy, metod interakcji użytkownika z aplikacją i innymi użytkownikami, integracji gry z nowatorskimi peryferiami, rejestrowania i analiz reakcji użytkowników, podnoszenia efektywności i jakości kreacji i edycji wirtualnych światów, tworzenia poziomów. 

Wnioskodawca w interpretacji otrzymał informację, iż jego stanowisko zaliczające wymienione prace do prac badawczo-rozwojowych jest prawidłowe.

Natomiast w interpretacji z listopada 2016 r. Wnioskodawca jest producentem, wydawcą i dystrybutorem gier na komputery osobiste oraz konsole. Zajmuje się on rozwojem platform cyfrowej dystrybucji gier wideo, a także ich obsługą techniczną i serwisem. Do prac badawczo-rozwojowych zaliczył on m. in. opracowywanie technologii:

  1. inteligentnego pobierania gier w cyfrowej dystrybucji, umożliwiającej rozpoczęcie rozgrywki w trakcie pobierania gry oraz automatyzację kolejności dalszego pobierania zależnie od działań gracza w grze i modelu opracowanego przy użyciu crowd-sourcingu;
  2. transponowania wbudowanej w grę rozgrywki wieloosobowej przez Internet do rozgrywki w ramach lokalnej sieci LAN;
  3. stworzenia platform i funkcjonalności do zaawansowanych rozgrywek wieloosobowych oraz interakcji pomiędzy użytkownikami wewnątrz gier i poza nimi, przy użyciu różnych platform oraz różnych sieci (np. Internet, LAN), a także technologii i systemów zabezpieczeń przed oszustwami;
  4. synchronizacji zapisanych stanów gry pomiędzy urządzeniami i platformami sprzętowymi przy użyciu chmury;
  5. systemu telemetrii umożliwiającego zbieranie, kwantyfikację, synchronizację z chmurą oraz dalszą analizę wydarzeń wewnątrz gry na potrzeby jej ewaluacji, ulepszania i rozwoju.

W tym przypadku również interpretacja organu była pozytywna. 

Zastosowanie ulgi B+R oznaczać będzie, że dane koszty poniesione w związku z działalnością badawczo-rozwojową związaną z tworzeniem gier odliczymy ponownie, niezależnie od tego czy odliczyliśmy je już wcześniej jako koszty uzyskania przychodu. Twórcy gier, obecnie mogą na podstawie ulgi B+R odliczyć 100% wartości takich wydatków. Pamiętajmy jednak, że dotyczy to tylko i wyłącznie kosztów bezpośrednio związanych z badaniem i rozwojem, a więc odliczymy przykładowo wynagrodzenie programisty, ale kosztów marketingu już nie.

Podsumowanie

Polski ustawodawca coraz bardziej wspiera branżę IT i również coraz częściej zauważa potencjał we współuczestniczeniu Polski w rozwoju nowej gałęzi kultury – gier wideo. Twórcy gier powinni natomiast korzystać z otrzymywanego w związku z tym wsparcia.  Oczywiste jest, że warto zawsze korzystać z przysługujących nam ulg podatkowych. Jednak nigdy nie należy robić tego pochopnie. Zaleca się zatem uzyskanie indywidualnej interpretacji podatkowej dotyczącej stricte naszego przypadku, aby uniknąć wszelkich wątpliwości miejscowych urzędów skarbowych. 

Polecane artykuły

Nowości prawne

Pojazdy autonomiczne a prawo ruchu drogowego

W związku z dynamicznym rozwojem branży motoryzacyjnej, stoimy obecnie w obliczu wprowadzania kolejnej rewolucji w szeroko pojętym transporcie. Rewolucja dotycząca wyposażenia samochodów w silniki elektryczne na naszych oczach zmienia wspomnianą branżę. Przed nami, jak się wydaje, kolejna rewolucja przybliżająca nas do realiów z filmów SF – a mianowicie wprowadzenie na rynek pojazdów w pełni autonomicznych. […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2022