fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Prawa autorskie | 30 grudnia 2019

Umowa z influencerem – co musisz o niej wiedzieć?

umowa z influencerem

Wielu współczesnych przedsiębiorców, stając przed wyborem sposobu poszerzenia rozpoznawalności swojej marki, stwierdza, że współpraca z influencerem jest doskonałym wyborem. Jest to osoba ceniona przez użytkowników Internetu i posiadająca odpowiednio dużą publiczność, która jest skłonna opierać swoje preferencje zakupowe o zdanie i zalecenia influencera. Taka współpraca jest obecnie bardzo popularna ze względu na obustronną korzyść. Jak jednak powinna ona wyglądać od strony prawnej? Czy umowa z influencerem jest koniecznością? Sprawdź!

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Radca prawny Kraków.

Dlaczego warto posiadać umowę z influencerem?

Umowa na piśmie w wielu aspektach życia stanowi solidne zabezpieczenie. Nie inaczej jest i w przypadku współpracy z influencerem. W razie jakichkolwiek nieporozumień czy rozbieżności w kwestii wcześniej ustalonych warunków współpracy – można zawsze powołać się na warunki zawartej umowy, która precyzuje kwestie mogące wystąpić w przyszłości. Sytuacja taka zabezpiecza interesy obu stron i nie powoduje potencjalnych konfliktów czy zadrażnień. Strony otwierają umowę i przypominają sobie, jakie były początkowe ustalenia. Każda ze stron ma pewność, że warunki współpracy nie ulegną zmianie w jej trakcie. 

Co powinna zawierać umowa z influencerem?

W przypadku współpracy z influencerem bardzo ważne jest, aby umowa dotycząca tej współpracy miała odpowiednio zredagowaną treść. Jakie podstawowe elementy powinny się znaleźć w umowie z influencerem?

  • Strony umowy – dokładne oznaczenie danych tzw. reklamodawcy oraz danych influencera.
  • Przedmiot umowy – najważniejsza część umowy, należy jak najdokładniej opisać zakres czynności do wykonania przez influencera. 
  • Wynagrodzenie – kwota, którą zapłacimy influencerowi. Można ustalić zaliczkę, minimalny zasięg działań influencera dla otrzymania wynagrodzenia lub ustalić je zależnie od ilości odbiorców. W tym miejscu warto także opisać sposób zapłaty wynagrodzenia – przelew, zapłata gotówką itp.
  • Zabezpieczenia umowne – w umowie warto również zabezpieczyć się przed ewentualnymi naruszeniami prawa przez influencera.
  • Klauzula poufności. 
  • Klauzula o zakazie konkurencji – możemy ją ustalić wedle własnych preferencji. Może dotyczyć przykładowo zakazu reklamowania konkurencji z branży.

Influencer pod skrzydłami agencji

Wraz ze wzrostem popularności zatrudniania influencerów do promowania marek, zaczęły powstawać agencje zrzeszające influencerów. Może się zdarzyć, że interesujący nas influencer będzie akurat miał umowę z taką agencją, która reprezentuje jego interesy oraz jest uprawniona do zawierania umów w jego imieniu. Bez względu na powyższe, warto zadbać, aby umowa łącząca strony zabezpieczała interesy obu z nich. 

Normy prawne dotyczące reklam

Należy również pamiętać, że zlecając innej osobie stworzenie reklamy, właściciel marki może odpowiadać za jej niezgodność z prawem. Na mocy artykułu 429 Kodeksu cywilnego:

Kto powierza wykonanie czynności drugiemu, ten jest odpowiedzialny za szkodę wyrządzoną przez sprawcę przy wykonywaniu powierzonej mu czynności, chyba że nie ponosi winy w wyborze albo że wykonanie czynności powierzył osobie, przedsiębiorstwu lub zakładowi, które w zakresie swej działalności zawodowej trudnią się wykonywaniem takich czynności.

Należy więc mieć świadomość uregulowań prawnych dotyczących reklam. Do najważniejszych należą:

  • Ograniczenia reklamowania części towarów. Są to ograniczenia dotyczące reklamy alkoholu, zakaz reklamy tytoniu, zakaz reklamy leków na receptę, ograniczenia dotyczące reklamy pozostałych leków i suplementów diety oraz ograniczenia dotyczące reklamy kosmetyków.
    Warto je znać, żeby nieświadomie nie wejść w konflikt z prawem.
  • Ujawnienie reklamy. Należy również pamiętać, iż jest konieczne ujawnienie reklamy w materiałach. Jeśli artykuł jest sponsorowany, konsument powinien być o tym poinformowany, w innym wypadku jest on wprowadzany w błąd i może odnieść mylne wrażenie o bezstronności influencera, a takie działanie wyczerpuje znamiona czynów nieuczciwej konkurencji.

Umowa z influencerem a podatki

Kwestia podatkowa nie jest jednoznaczna w przypadku rozliczania umowy influence-reklamodawca. Najczęściej będzie to umowa na zasadzie umowy zlecenia. W tej sytuacji obowiązkowe będzie odprowadzenie przez reklamodawcę 17% zaliczki na poczet podatku dochodowego. Jeżeli jednak współpraca z influencerem  będzie polegać wyłącznie na umieszczeniu reklamy na swoich stronach to warto rozważyć umowę najmu powierzchni reklamowej i wtedy to influencer będzie odprowadzał podatek – najczęściej w formie ryczałtu 8,5%. Jak widać kwestie podatkowe nie są bagatelne, a różnica w wysokości podatku uzależniona jest od treści czynności prawnej i może wynosić nawet 8,5%, co przy większych zleceniach może dać zauważalną różnicę. 

Prezent dla influencera

Częstą praktyką jest wręczanie przez reklamodawcę prezentów dla influencera, przykładowo karnet na reklamowaną siłownię lub możliwość zostawienia sobie sprzętu, który dostał do testów. Jednak w świetle przepisów podatkowych taki prezent będzie stanowił dochód dla influencera a co za tym idzie – może zostać opodatkowany. Jak zatem rozwiązać powyższą kwestię od strony prawnej? Najpopularniejsze są trzy sposoby.

Nieodpłatny prezent

Uznanie, że reklamodawca daje infuencerowi nieodpłatny prezent, niezależny od działań influencera. W takiej sytuacji, gdy wartość prezentu przekracza 200 zł, należy od niego odprowadzić podatek dochodowy. 

Umowa barterowa z influencerem

Barter, czyli bezgotówkowa wymiana między przedsiębiorcami towarów lub usług (w tym przypadku rzecz za usługę reklamową) – opcja możliwa wyłącznie, gdy influencer prowadzi działalność gospodarczą. Jeżeli obie strony są podatnikami VAT to, jako iż przychód jest równy kosztom jego uzyskania, to odliczenie podatku będzie równe całości podatku należnego, a co za tym idzie żadna ze stron nie zapłaci zarówno VAT, jak i podatku dochodowego. Warunkiem tej możliwości jest to, że otrzymany prezent służył prowadzeniu działalności.

Rabat na zakupy

Rabat od reklamodawcy na zakup jego towaru. W tym przypadku influencer kupuje towar za ułamek jego ceny. Aby nie powstała w tym zakresie wątpliwość dotycząca kwestii podatkowych, należy wykazać, że influencer faktycznie zapłacił za towar oraz, że nie był to indywidualny rabat udzielony w celu uniknięcia podatku.

Wykorzystanie twórczości influencera

Warto zastanowić się, czy twórczość influencera reklamodawca zamierza wykorzystać na własnych stronach internetowych lub innych materiałach. W takiej sytuacji należy zadbać o odpowiednie zapisy w umowie związane z nabyciem licencji lub nabyciem majątkowych praw autorskich do danego utworu oraz ewentualnie do wykorzystania wizerunku influencera. Nie jesteś pewien, czy umowa licencyjna jest właściwym wyborem? Warto sprawdzić artykuł Przeniesienie praw autorskich a licencja – co wybrać?, w którym wyjaśniamy te kwestie.

W większości przypadków najlepszą opcją jest umowa o przeniesienie praw autorskich – polecamy przygotowany przez nas wzór umowy wraz z e-bookiem, który ułatwi jej wypełnienie oraz wyjaśni wszystkie dodatkowe kwestie.

Podsumowanie

Współcześnie, dzięki rozwojowi Internetu, pojawia się wiele możliwości działań marketingowych, o których jeszcze kilkanaście lat temu nikt by nawet nie pomyślał. Obecnie gdy współpraca z influencerem nabiera bardziej profesjonalnych ram, zawarcie odpowiedniej umowy czy ustalenie kwestii chociażby podatkowych wydaje się być koniecznością a z pewnością dobrą praktyką. Zawarta umowa chroni obie strony stosunku prawnego – zarówno reklamodawcę, jak i influencera – oraz może zapobiec konfliktom w przyszłości.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Kancelaria prawna Kraków.

Polecane artykuły

internetowa sprzedaż zagraniczna

E-commerce

Internetowa sprzedaż zagraniczna na terenie Niemiec

Jak opisywano w artykule rozpoczynającym serię dotyczącą sprzedaży zagranicznej (Internetowa sprzedaż zagraniczna – prawa konsumenta) przedsiębiorca pragnący rozszerzyć swoją działalność poza terytorium kraju ojczystego powinien w odpowiedni sposób się do tego przygotować. Oprócz przygotowań technicznych i organizacyjnych należy także rozpoznać aspekty prawne związane z obowiązkami wynikającymi ze specyfiki systemu prawnego na terenie danego kraju. W […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2024