fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Aplikacje | 1 listopada 2014

Przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” czy niezbędny?

Przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" czy niezbędny ?Nowa ustawa o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) w art. 17 nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zapewnienia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami “zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania. Przepis ten jest przepisem nowym, nieznanym w polskim prawie przed 25 grudnia 2014r. (dzień wejścia w życie nowej ustawy o prawach konsumenta).

Wskazać należy, że  obowiązek wynikający z powyższego przepisu znajdzie zastosowanie we wszystkich sklepach internetowych oraz wszystkich serwisach komercyjnych, w których sprzedaje się produkty lub świadczy płatne usługi na rzecz konsumenta. W każdej sytuacji gdy konsument kupuje produkt lub usługę powinien potwierdzić, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Wymóg ten w stosunku do przedsiębiorców internetowych polegał będzie głównie na oznaczeniu przycisku przeznaczonego do składania zamówienia słowami “zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub oznaczenie go, jak stanowi przepis, innym równoważnym sformułowaniem. Można wyobrazić sobie sformułowania takie jak “zamówienie z zapłatą”, “zamawiam i płacę”, “składam zamówienie i potwierdzam obowiązek zapłaty”.

Ustawa wskazuje, że omawiany obowiązek przedsiębiorca powinien wypełnić w momencie składania zamówienia. Momentem tym należy uznać etap, w którym przedsiębiorca przedstawia konsumentowi podsumowanie zamówienia i oczekuje od niego ostatecznej decyzji. Naciśnięcie przycisku powoduje złożenie oświadczenia woli i zawarcie umowy. Następnym etapem jest jej wykonanie tj. zapłata z jednej strony i dostarczenie towaru lub usługi z drugiej.

Przepis art 17 zawiera również sankcję za niedopełnienie obowiązku. Konsekwencją jest niezawarcie umowy. Konsekwencja ta wydaje się być bardzo surowa w kontekście zapisu art. 5 ustawy. Przepis ten stanowi, że spełnienie świadczenia nie zamówionego przez konsumenta, następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. Zatem spełnienie świadczenia przez przedsiębiorcę np. wysłanie towaru może spowodować w takiej sytuacji, że konsument nie będzie zobowiązany do jego zwrotu, zapłaty ani innych zobowiązań. Sankcja taka może zatem narazić przedsiębiorcę na znaczne straty.

Polecane artykuły

E-commerce

Czym jest klauzula niedozwolona?

Najprościej mówiąc – klauzula niedozwolona jest zapisem regulaminowym naruszającym prawa konsumenta. Każdy serwis lub sklep internetowy posiada swój własny regulamin, w którym zawiera podstawowe zasady jego działania oraz wypełnia obowiązki wynikające z obowiązującego prawa. Przedsiębiorcy muszą jednak uważać aby stosowany przez nich wzorzec umowy w postaci regulaminu nie naruszał praw konsumentów. W sytuacji gdy dany […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2022