fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Dla marketingu | 28 stycznia 2021

Sprzedaż domeny internetowej – praktyczne wskazówki

sprzedaż domeny internetowej

Domena internetowa to niejako adres naszej strony w internecie, posiadający bardziej przyjazną formę od numeru IP. Pasujący i prosty adres jest odpowiednikiem dobrej lokalizacji naszego biznesu w świecie rzeczywistym. Dlatego niekiedy dobre domeny sprzedają się za naprawdę duże pieniądze. Najdrożej sprzedana domena na świecie w postaci lasvegas.com kosztowała nabywcę 90 mln dolarów. Najdroższą w polskiej historii była domena play.pl, kosztująca ponoć dwa miliony złotych.

Co warto wiedzieć o sprzedaży domeny internetowej?

Sprzedaż domeny internetowej to proces o tyle problematyczny, że ciężko mówić o własności domeny. Jak już pisaliśmy na łamach tego bloga, osoba, której przysługują prawa do domeny, nie jest jej właścicielem. Jest wyłącznie abonentem cyklicznie opłacającym przywilej przekierowywania na swoją stronę internetową internautów wpisujących w pasek adresu przeglądarki daną frazę. Pomiędzy nim a NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa) istnieje tak zwana umowa o rejestrację i utrzymanie domeny internetowej. Pomimo iż zwykle nie wykupujemy domeny bezpośrednio u NASK, tylko u firmy pośredniczącej w rejestracji domen to właściwa umowa zawierana jest właśnie z NASK (zobacz artykuł: https://prawointernetu.eu/czy-domena-internetowa-chroniona-jest-prawem/).

Proces sprzedaży domeny internetowej 

Co w przypadku, gdy chcemy przenieść domenę na inną osobę? Domenę, do której przysługują nam prawa, możemy komuś przekazać. Prawo nie zabrania zarówno nieodpłatnego, jak i odpłatnego jej zbycia. Możemy więc przenieść prawo do domeny tytułem darowizny czy umowy sprzedaży. Wybierając to drugie rozwiązanie, należy zadbać o sporządzenie umowy sprzedaży domeny internetowej. Umowę taką najlepiej przygotować w formie pisemnej.

Co powinna zawierać umowa sprzedaży domeny internetowej?

Oprócz dokładnego określenia podmiotów, czyli stron – zbywcy i nabywcy, należy również określić jej przedmiot. W tym przypadku będzie nim zobowiązanie dotychczasowego abonenta do rezygnacji z abonamentu za utrzymanie domeny internetowej na rzecz nabywcy. W umowie należy również określić wysokość  wynagrodzenia dla dotychczasowego abonenta, datę i miejsce jej zawarcia oraz ewentualne klauzule dodatkowe w postaci np. kar umownych, zasad poufności, danych osobowych itp. Umowa sprzedaży domeny internetowej jest umową nienazwaną. Oznacza to, że nie jest unormowana wprost w przepisach powszechnie obowiązującego prawa, a jej konstrukcja odzwierciedla zasadę swobody zawierania umów wynikającą z treści art. 3531 Kodeksu cywilnego. 

Przeniesienie praw do domeny

Po podpisaniu umowy sprzedaży domeny musimy dokonać cesji abonamentu usługi utrzymania domeny internetowej. Podobnie jak ma to miejsce z innymi usługami abonamentowymi czy np. w przypadku zbycia leasingu. Cesji dokonujemy u operatora, u którego płacimy abonament. Wiele stron udostępnia już odpowiednie narzędzia zapewniające, że wszystko odbędzie się tak, jak należy i zgodnie z prawem. Wystarczy wtedy zalogować się na swoje konto, wybrać odpowiednie narzędzie oraz wybrać konto należące do abonenta, na rzecz którego dokonujemy cesji. W przypadku braku odpowiednich narzędzi będziemy musieli podpisać umowę o zmianę abonenta domeny internetowej. Przenosi ona prawa i obowiązki dotychczasowego abonenta na nowego. W miejsce dotychczasowego abonenta wchodzi nowy, jednak ma to miejsce dopiero za zgodą NASK.

Na cesję musi wyrazić zgodę NASK oraz podmiot pośredniczący, jednak jeśli jest ona przeprowadzona jak należy i bezkonfliktowo – nie powinno być z tym problemu. 

Podatki

Jak każdy dochód, należy opodatkować środki uzyskane ze sprzedaży domeny internetowej. Jeżeli zbycia praw do domeny dokonaliśmy odpłatnie, to uzyskaliśmy z tego tytułu przychód.

Jeśli domenę zakupiliśmy od poprzedniego właściciela praw do niej, to naszym przychodem będzie różnica pomiędzy kwotą, za którą sprzedaliśmy a tą, za którą dokonaliśmy zakupu. Jeśli jednak po prostu zarejestrowaliśmy nową domenę to kwota, za jaką ją sprzedajemy, będzie stanowić czysty dochód.

W zależności od tego, czy sprzedajemy domenę jako osoba fizyczna, czy jako osoba prawna odpowiednim podatkiem do odprowadzenia będzie PIT lub CIT. Sprzedaż domeny internetowej przez osobę prywatną podlega opodatkowaniu podatkiem PCC w wysokości 1% wartości transakcji, który odprowadza nabywca domeny do Urzędu Skarbowego. Wynika to bezpośrednio z art. 7 ust. 1 pkt. 1 lit. b ustawy o podatku od czynności cywilnoprawnych. 

Jeśli jesteśmy czynnym płatnikiem VAT, to będziemy musieli doliczyć również ten podatek do kwoty transakcji. Zwolnienie z VATu następuje na podstawie art. 113 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług. Przysługuje podatnikom, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 z

Jak czytamy w Interpretacji indywidualnej z dnia 12 stycznia 2011 r. (ILPB1/415-1155/10-4/AP):

Zgodnie z art. 45 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.), rzeczami w rozumieniu niniejszego kodeksu są tylko przedmioty materialne. W tym rozumieniu domena internetowa nie jest rzeczą lecz jedynie dziełem jej twórcy, objętym prawem autorskim. Z tego tytułu przychód ze sprzedaży domeny internetowej stanowić będzie przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych.

Podsumowanie

Sprzedaż domeny internetowej wymaga dokonania cesji abonamentu – podobnie jak ma to miejsce w przypadku przeniesienia na osobę trzecią leasingu samochodu. Nie jest to jednak proces szczególnie trudny, zwłaszcza gdy firma pośrednicząca w rejestracji domen udostępnia odpowiednie narzędzia. Należy jednak pamiętać o odprowadzeniu odpowiednich podatków, jeśli zbycie było odpłatne.

Polecane artykuły

ochrona danych osobowych

RODO

Zasady Ochrony Danych Osobowych, o których musisz pamiętać!

W 2017 roku dyrektor ds. badań w F-Secure Mikko Hypponen, z okazji Dnia Ochrony Danych Osobowych obchodzonego 28 stycznia, użył stwierdzenia, że dane to nowa ropa naftowa. Powiedział wprost: „Ropa naftowa przyniosła nam zarówno dobrobyt, jak i problemy. Tak samo będzie w przypadku danych”. (całe przemówienie można oglądnąć na stronie: https://www.youtube.com/watch?v=JAChQaySECY). Użyte określenie w sposób […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2022