fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

E-commerce | 22 października 2019

Podatek VAT w handlu elektronicznym

Podatek VAT w handlu elektronicznym

Począwszy od 1 września 2019 r. wielu przedsiębiorców z branży e-commerce zmuszonych będzie do dokonania rejestracji jako podatnicy VAT. Zmiany przepisów dotyczą sprzedaży popularnych produktów. Oprócz zmian w podatku VAT ustawodawca zafundował nam inne rozwiązania prawne zmierzające do uszczelnienia systemu podatkowego. Poniżej przedstawiono zbiorcze zestawienie najważniejszych zmian.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Kancelaria prawna Kraków.

Obowiązkowy VAT

Przedsiębiorcy, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł, mogą korzystać z tzw. zwolnienia podmiotowego dotyczącego podatku VAT. Ustawodawca wyłącza jednak niektóre grupy towarów czy usług spod takiego uprawnienia, a wraz z nowelizacją ustawy o podatku od towarów i usług dodano kolejne grupy, które nie mogą korzystać z uprzywilejowania.

Jedną z grup objętą zmianą przepisów są właśnie firmy handlujące na odległość (w Internecie, telefonicznie itp.) niektórymi towarami, takimi jak preparaty kosmetyczne i toaletowe (PKWiU 20.42.1), komputery, wyroby elektroniczne i optyczne (PKWiU 26), urządzenia elektryczne i nieelektryczny sprzęt gospodarstwa domowego (PKWiU 27), a także maszyny i urządzenia gdzie indziej niesklasyfikowane (PKWiU 28) oraz części do pojazdów samochodowych (PKWiU 45.3) i motocykli (PKWiU 45.4). W przypadku dwóch ostatnich klasyfikacji wyłączenie spod uprawnienia zwolnienia podmiotowego dotyczącego podatku VAT obejmuje również podmioty handlujące tymi przedmiotami stacjonarnie.

Osoby należące do wyżej wymienionej grupy zmuszone są dokonać rejestracji jako podatnik VAT we właściwym urzędzie skarbowym. Następnie przedsiębiorcy ci zobowiązani są do uwzględniania podatku VAT w sprzedawanych produktach i odprowadzania go do właściwego urzędu.

Faktura na podstawie paragonu – tylko z NIP-em

Od 1 września 2019 r. zmieniają się również zasady dotyczące wystawiania faktur, których podstawą jest paragon fiskalny. Do tej pory przedsiębiorca mógł otrzymać fakturę na podstawie paragonu wystawionego do trzech miesięcy wstecz. Obecnie taka możliwość będzie istniała wyłącznie w przypadku, gdy na paragonie będzie NIP przedsiębiorcy. Za wymianę paragonu bez NIP-u na fakturę VAT grozi kara zarówno dla sprzedawcy, jak i nabywcy w wysokości 100% kwoty podatku VAT wskazanej na nielegalnej fakturze. 

Obligatoryjny split payment

Od 1 listopada 2019 r. mechanizm podzielonej płatności będzie obowiązkowy dla transakcji powyżej 15 000 zł (niezależnie od tego, ilu faktur dotyczy transakcja) dotyczących niektórych towarów narażonych na oszustwa podatkowe. Z katalogu takich towarów można wyodrębnić towary, do których sprzedaży dochodzi również na odległość, takie jak materiały budowlane, urządzenia elektroniczne, części do pojazdów czy metale szlachetne. W takim przypadku trzeba będzie zaznaczyć na fakturze mechanizm podzielonej płatności, a kupujący będzie musiał oznaczyć wysokość VAT-u w danych przelewu. Banki automatycznie oddzielają sumę VAT i przelewają ją na utworzony dla każdego przedsiębiorcy osobny rachunek, prowadzony wyłącznie do celów podatku VAT.

Biała lista podatników VAT

Pojawił się również wykaz informacji o podatnikach VAT. Jest to narzędzie dostępne na stronie Ministerstwa Finansów oraz CEIDG zawierające aktualne numery kont bankowych przedsiębiorców będących płatnikami VAT. Należało będzie sprawdzać tam numery rachunków naszych kontrahentów, zwłaszcza przy dokonywaniu transakcji na kwotę powyżej 15 000 złotych. W przypadku płatności opiewającej na taką sumę, na konto inne niż to figurujące na białej liście (przykładowo, gdy kontrahent poda nam inny rachunek), stracimy możliwość zaliczenia do kosztów prowadzenia działalności kwoty powyżej wartości 15 000 złotych oraz poniesiemy ryzyko odpowiedzialności ze swoim kontrahentem, jeśli nie odprowadzi on od transakcji należnego podatku VAT. 

Korekta deklaracji podatkowej podczas kontroli

Wprowadzona została również możliwość obniżenia do 15% dodatkowego zobowiązania podatkowego wynikającego z przeprowadzonej kontroli celno-skarbowej. Do tej pory, jeżeli przydarzyła nam się kontrola skarbowa i już po jej rozpoczęciu postanowiliśmy złożyć korektę deklaracji podatkowej, nie miało znaczenia czy korekta złożona była w trakcie kontroli, czy po jej zakończeniu. Wysokość zobowiązania dodatkowego w obu przypadkach wynosiła 20%. Wiele osób czekało więc na zakończenie kontroli i dopiero wtedy korygowało ewentualne uchybienia. Teraz, jeżeli podatnik złoży korektę deklaracji już po wszczęciu kontroli, ale przed jej zakończeniem — wysokość dodatkowego zobowiązania podatkowego wyniesie 15% zamiast 20%. Będzie to forma zachęty do złożenia dobrowolnej korekty odpowiednio wcześniej.

Podsumowanie

Dodatkowe ograniczenia możliwości wyłączenia podatku VAT oraz biała lista obowiązują od 1 września 2019 r. Nowelizacja o obowiązkowym split payment obowiązuje od 1 listopada 2019 r. Ograniczenie wystawiania faktur na podstawie paragonów obowiązuje od 1 stycznia 2020 r.  Należy mieć na uwadze te terminy i wdrożyć na czas odpowiednie rozwiązania w swoich przedsiębiorstwach.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Radca prawny Kraków

Polecane artykuły

domena internetowa

E-commerce

Czy domena internetowa chroniona jest prawem?

Domena internetowa jest niejako adresem naszej strony w sieci. Nie każdy wie o tym, że tak naprawdę właściwy adres strony internetowej to jej adres IP, który ma formę przykładowo: 172.217.16.3 i to dopiero tak zwane serwery DNS dbają o to, byśmy nie musieli zapamiętywać takich ciągów cyfr. Dzięki nim po wpisaniu w pasek przeglądarki frazy […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2024