fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Dla marketingu | 8 listopada 2016

Zastrzeżenie LOGO firmy

zastrzeżenieLOGO firmyWłasność intelektualna, w tym nazwa, logo lub inny element identyfikacji wizualnej jest wartością przedsiębiorstwa, której nie da się przecenić w dzisiejszych czasach. Na pozytywny odbiór logo, nazwy lub nawet koloru, który kojarzy się ze sprzedawanym produktem lub świadczoną usługą, pracuje się całymi latami. Firmy podejmują działania PR i marketingowe w celu wywołania u klientów pozytywnych reakcji związanych z postrzeganiem własnego logo czy nazwy. Po wielu wysiłkach logo danej firmy nabiera walorów rozpoznawczych i stanowi wartość samą w sobie. Są logotypy, które w odczuciu przeciętnego konsumenta kojarzą się z luksusem i prestiżem, inne z niezawodnością czy solidnością. Takie skojarzenia są prostą drogą do zwiększenia sprzedaży i budową marki. Niestety jest też wiele konkurentów na rynku, którzy chętnie wykorzystają budowaną przez lata renomę dla własnych korzyści.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Kancelaria prawna Kraków.

Ochrona prawna LOGO

W związku z tym pojawia się pytanie, w jaki sposób zadbać o to, aby logo twojej firmy, znak graficzny produktu czy cała identyfikacja wizualna była pod ochroną prawa? Na wstępie należy zauważyć, że każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnych charakterze stanowi utwór i jest chronione prawem autorskim. Ochrona ta powstaje z mocy samego prawa. Oznacza to, że wszystko, co jest tworzone przez autora stanowi jego własność i to autor ma prawo decydować, w jaki sposób i przez kogo będzie ona wykorzystywana (tzw. monopol autorski). 

Jednakże w przypadku naruszenia praw autorskich przedsiębiorca musi udowodnić, że posiada prawa majątkowe do tego konkretnego utworu, że jako pierwszy zaczął go używać itp. Zdecydowanie lepszym zabezpieczeniem jest dokonanie rejestracji swojego logo, nazwy czy innego oznaczenia, jako znaku towarowego w Urzędzie Patentowym.

Rejestracja LOGO firmy w Urzędzie Patentowym

Dokonanie zgłoszenia logo, jako znaku towarowego, daje przedsiębiorcy monopol na jego używanie w odniesieniu do zarejestrowanych klas towarów czy usług. Oznacza to, że po uzyskaniu prawa ochronnego na znak towarowy, wydanego przez Urząd Patentowy, właściciel tego prawa może używać znaku towarowego z wyłączeniem innych osób w klasach, na jakie dokonał rejestracji. Przykładowo — zarejestrowanie marki piekarniczej Chlebson w odpowiedniej klasie oznaczać będzie, że nikt nie będzie mógł otworzyć piekarni o takiej nazwie ale, jako że znak nie został zarejestrowany w innych klasach, to będzie można sprzedawać np. krem do ciała o tej nazwie.

Dokonanie rejestracji jest skutecznym sposobem na ochronę swojego prawa do logo. W takiej sytuacji przedsiębiorca posiada dokument urzędowy potwierdzający, że to on ma wyłączne prawo do używania konkretnego znaku towarowego. Dokumentem tym może się posłużyć do ochrony swoich praw lub do dochodzenia odszkodowania z tytułu ich naruszenia.

Rejestracja Logo jako znaku towarowego na terenie Polski

Jeśli chcemy zarejestrować logo na terenie Rzeczypospolite Polski, dokonujemy tego w Urzędzie Patentowym RP, a opłaty kształtują się następująco:

 • Opłata od zgłoszenia znaku towarowego w jednej klasie towarowej: 450 PLN
 • Opłata za zgłoszenie drogą elektroniczną: 400 PLN
 • Za każdą następną klasę towarową: 120 PLN
 • Opłata za udzielenie ochrony na 10 lat za każdą klasę: 400 PLN
 • Opłata za publikację informacji o udzielonym prawie ochronnym: 90 PLN

Sama procedura rejestracyjna potrwa około 6 miesięcy.

Rejestracja Logo jako znaku towarowego na terenie Unii Europejskiej

Jeśli chcemy zarejestrować logo na terenie Unii Europejskiej, dokonujemy tego przed Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), natomiast opłaty wyglądają następująco:

 • Opłata za zgłoszenie znaku unijnego w 1 klasie: 1000 EUR
 • Opłata za zgłoszenie drogą elektroniczną: 850 EUR
 • Opłata za drugą klasę: 50 EUR
 • Opłata za każdą następną wskazaną klasę: 150 EUR

Wyżej wskazane opłaty EUIPO należy dokonać od razu za zgłoszenie oraz udzielenie ochrony na 10 lat. Jednak warto wspomnieć, że w Polsce opłata za udzielenie 10 letniego okresu ochronnego nie jest wymagana, gdy nie zostanie nam przyznana ochrona, natomiast EUIPO uiszczoną opłatę niestety zatrzymuje w całości. Procedura rejestracyjna przed EUIPO potrwa około 5 miesięcy.

Rejestracja Logo jako znaku towarowego w innych krajach

Oprócz wyżej wspomnianych istnieje jeszcze trzeci sposób rejestracji znaku towarowego. WIPO, czyli World Intellectual Property Organization — Światowa Organizacja Własności Intelektualnej to organizacja mająca siedzibę w szwajcarskiej Genewie, w której można zarejestrować znak towarowy w wybranych krajach świata. Może to jednak nastąpić dopiero po rejestracji takiego znaku w organizacji krajowej lub EUIPO. Opłaty w WIPO przedstawiają się następująco:

 • Opłata za zgłoszenie znaku czarno-białego w 3 klasach: 653 CHF
 • Opłata za zgłoszenie znaku kolorowego w 3 klasach: 903 CHF
 • Opłata za każdą kolejną klasę: 100 CHF
 • Opłata za każdy wskazany kraj: ok. 100 CHF w zależności od kraju

Podsumowanie

Ważne jest zarejestrowanie swojego logotypu, jako znaku towarowego głownie na fakt, że  ochrona prawna wynikającą z powszechnie obowiązujących przepisów jest słabsza niż uzyskanie dokumentu urzędowego w postaci prawa ochronnego na znak towarowy. W samej tylko Unii Europejskiej  istnieje już ponad 11 milionów zarejestrowanych znaków towarowych. Jak widać przedsiębiorcy, w coraz większym stopniu dbają o to, aby ich logo czy nazwy były chronione przez prawo.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Dobry prawnik Kraków.

Polecane artykuły

sprzedaż sklepu internetowego

E-commerce

Sprzedaż sklepu internetowego – jak zadbać o kwestie prawne?

W dzisiejszych czasach handel w dużej mierze odbywa się w sieci. Kolejne sklepy internetowe rosną niczym grzyby po deszczu, lecz tylko część z nich osiąga sukces. Zdarza się, że przedsiębiorca prowadzący sklep internetowy zamierza go sprzedać. Jeśli zdecydujemy się sprzedać lub kupić sklep internetowy, powinniśmy wiedzieć, jak zrobić to zgodnie z prawem i w taki […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2024