fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

E-commerce | 1 stycznia 2015

Odpowiedzialność producenta wadliwego towaru

Money LoanSprzedawca, który uwzględnia reklamację konsumenta ponosi koszty związane z naprawą towaru lub jego wymianą na nowy, jak również koszty demontażu i dostarczenia rzeczy, robocizny, materiałów oraz ponownego zamontowania i uruchomienia. W tej sytuacji powstaje pytanie czy może on następnie reklamować wadliwy towar bezpośrednio u jego producenta lub poprzedniego sprzedawcy (importera czy hurtownika) i w ten sposób odzyskać stracone pieniądze. Nowa ustawa o prawach konsumenta wprowadza przepisy zmieniające do Kodeksu cywilnego regulujące powyższą kwestię.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Kancelaria prawna Kraków.

Zgodnie zatem z obowiązującymi przepisami jeżeli rzecz nie miała właściwości, które powinna mieć zgodnie ze swoim przeznaczeniem lub zgodnie z publicznie składanymi zapewnieniami, lub została wydana w stanie niezupełnym, sprzedawca, który poniósł koszty w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi za wady fizyczne rzeczy przez konsumenta, może żądać naprawienia poniesionej szkody od tego z poprzednich sprzedawców, wskutek którego działania lub zaniechania rzecz stała się wadliwa.

Powołując się na powyższą normę prawną sprzedawca internetowy ma prawo do złożenia reklamacji bezpośrednio u poprzedniego sprzedawcy w tym u producenta, importera czy hurtownika.

Jakie roszczenia ma sprzedawca ?

Sprzedawca ma przede wszystkim prawo żądać naprawienia poniesionej szkody. Odszkodowanie to, obejmuje zwrot wydatków niezbędnych w celu realizacji uprawnień konsumenta, w szczególności związanych z kosztami wymiany lub usunięcia wady rzeczy sprzedanej, jej demontażem, transportem i ponownym zamontowaniem, a ponadto kwotę, o którą została obniżona cena rzeczy, oraz utracone korzyści.

Wszystkie powyższe roszczenia sprzedawca internetowy może kierować bezpośrednio do producenta lub do poprzedniego sprzedawcy od którego nabył wadliwy towar.

Termin przedawnienia

Warto zwrócić uwagę, że roszczenia sprzedawcy ograniczone są terminem przedawnienia wynoszącym w tym przypadku 6 miesięcy od dnia poniesienia kosztów przez sprzedawcę w wyniku wykonania uprawnień z tytułu rękojmi przez konsumenta.

Podsumowanie

Sprzedawca internetowy ma prawo dochodzić od poprzedniego sprzedawcy (hurtownika, importera, producenta) zwrotu poniesionych kosztów związanych z rozpatrzeniem, złożonej przez konsumenta reklamacji wadliwego produktu. W tym celu powinien wystąpić do niego z odpowiednim żądaniem wskazującym na wysokość poniesionej szkody i wzywającym do zapłaty.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Dobry prawnik Kraków.

Polecane artykuły

Jak wygląd obieg dokumentów na uczelni?

Artykuł sponsorowany

Obieg dokumentów na uczelni

Automatyzacja procesów biznesowych to wsparcie cyfrowego środowiska pracy. Najlepsze praktyki obiegu dokumentów wspierają kluczowe procesy aplikacji biznesowych. Zarządzanie procesami na uczelni jest teraz możliwe bez kodowania. Zarządzanie zmianą w elektronicznym obiegu dokumentów jeszcze nigdy nie było takie proste! Webcon pozwala budować aplikacje do zarządzania procesami biznesowymi. Dodatkowo wdraża najlepsze praktyki obiegu dokumentów. Dzięki aplikacji usprawnisz […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2024