fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

| 14 stycznia 2021

Od 2021 roku prawa konsumenta również dla przedsiębiorców

prawa konsumenta

Prawo konsumenckie to szereg uprawnień, które powstały, by wyrównać swoistą nierówność podmiotów w relacji przedsiębiorca–konsument, wynikającą z silniejszej pozycji tych pierwszych. Do prawa konsumenckiego zaliczamy ustawę z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta oraz część przepisów Kodeksu cywilnego. Jeszcze do końca ubiegłego roku prawa te chroniły wyłącznie osoby, które zawierały umowę jako osoba fizyczna nieprowadząca działalności gospodarczej. Od 1 stycznia 2021 r. weszła w życie nowelizacja wspomnianych aktów prawnych w postaci ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. (jej wejście w życie zostało opóźnione z powodu sytuacji pandemicznej) o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych, która katalog podmiotów uprawnionych rozszerzyła o osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. 

Dla kogo nowe uprawnienia?

Nowelizacja nadaje nowe uprawnienia osobom prowadzącym jednoosobową działalność gospodarczą, a więc wszelkiego rodzaju spółki prawa handlowego, zarówno osobowe, jak i kapitałowe nie będą mogły z nowych uprawnień korzystać.

Jednak, aby osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą mogła skorzystać z parasola ochronnego tych praw, musi zostać spełniony warunek braku charakteru zawodowego danej umowy. Co to oznacza w praktyce? W uproszczeniu chodzi o powiązanie rodzaju działalności nabywcy z nabywaną rzeczą bądź usługą.

Dla przykładu, dentysta kupujący drukarkę z fakturą na działalność gospodarczą będzie mógł z praw konsumenckich skorzystać, ale już ten sam dentysta nabywający nowe wiertła do gabinetu nie będzie traktowany w ich świetle jak konsument.

Jak można sprawdzić, czy dana umowa nie wpisuje się w zawodowy charakter? Kluczem w tym przypadku będą kody działalności gospodarczej PKD, które każda osoba prowadząca działalność gospodarczą posiada ujawnione w CEIDG. 

Kto będzie to weryfikował?

Na obecnym etapie tego rozwiązania prawnego obowiązek weryfikacji spełnienia powyższego warunku ciąży na sprzedającym i prawdopodobnie taki stan rzeczy zostanie utrzymany. To bowiem sprzedający ponosi jedyne ciężary związane z dodatkowymi uprawnieniami przyznanymi kupującemu prowadzącemu działalność gospodarczą i ciężko byłoby uzasadnić angażowanie w sprawę aparatu państwowego na etapie weryfikacji spełnienia przesłanek.

Jakich praw to dotyczy?

Jakie prawa konsumentów zostaną udostępnione nowej grupie podmiotów? Chodzi o prawo do odstąpienia od umowy, rękojmię za wady oraz katalog klauzul niedozwolonych. 

Prawo odstąpienia od umowy dotyczy sytuacji zawarcia umowy na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji osoba uprawniona (czyli obecnie również niektórzy przedsiębiorcy) może od umowy odstąpić w terminie 14 dni od jej zawarcia. Nie musi również podawać uzasadnienia oraz ponosić żadnych kosztów tego odstąpienia. Uprawnienie to zawarte jest w ustawie o prawach konsumenta.

W Kodeksie cywilnym normowane są przepisy dotyczące rękojmi za wady. Zgodnie z nowelizacją od teraz rękojmia za wady fizyczne oraz prawne obowiązkowa będzie również dla tych niektórych przedsiębiorców i w przypadku umów zawieranych z nimi — nie będzie możliwości jej wyłączenia lub ograniczenia w drodze umowy.

Również w kodeksie cywilnym znajduje się katalog klauzul niedozwolonych, których nie można stosować w przypadku zawierania umowy z konsumentem. Stanowią one niejako wyjątkowo niesprawiedliwe i krzywdzące ustalenia, których dla ochrony kupujących, prawodawca zabronił stosować w umowach zawieranych z tymże konsumentem. Od teraz klauzul tych nie będzie można stosować również względem nowo uprawnionej grupy.

Podsumowanie

Dzięki nowelizacji przepisów ustawy o prawach konsumenta oraz Kodeksu cywilnego, od początku 2021 roku również osoby zawierające umowę w ramach prowadzonej działalności gospodarczej będą mogły korzystać z ochrony zapewnianej przez prawo, która do tej pory przewidziana była wyłącznie dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub zawierających umowę z jej pominięciem. 

Zmiana wydaje się być pozytywna, gdyż do tej pory często umowy takie zawierane były przez osoby prowadzące działalność gospodarczą w ramach tej działalności, między innymi w celu uwzględnienia wartości faktury w kosztach prowadzenia działalności. Osoby takie traciły uprawnienia wynikające z praw konsumenta lub musiały zrezygnować z zakupu w ramach działalności gospodarczej i wynikających z tego korzyści. 

Jednocześnie prawodawca pozostawił na korzystniejszej pozycji sprzedawcę zawierającego umowę z przedsiębiorcą posiadającą charakter zawodowy, co również jest zrozumiałe, przykładowo z powodu wyjątkowo intensywnej eksploatacji urządzeń kupowanych w takich okolicznościach.

Polecane artykuły

o E-commerce

Negatywny komentarz na Allegro – jak się bronić?

Wielu przedsiębiorców prowadzi działalność handlową przy wykorzystaniu popularnych portali aukcyjnych takich jak Allegro czy Ebay. Sprzedawcy po zakończonej transakcji oceniani są prze kupujących. Oceny te mają wpływ na dalszą sprzedaż i świadczą o cechach danego sprzedawcy. Sprzedawcy zatem dbają aby ich ogólna ocena wypadała dobrze i była pozytywna. Pozytywna opinia w portalu sprzyja dalszym transakcjom […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2021