fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Artykuł sponsorowany | 28 października 2021

Obieg dokumentów na uczelni

Jak wygląd obieg dokumentów na uczelni?

Automatyzacja procesów biznesowych to wsparcie cyfrowego środowiska pracy. Najlepsze praktyki obiegu dokumentów wspierają kluczowe procesy aplikacji biznesowych. Zarządzanie procesami na uczelni jest teraz możliwe bez kodowania.

Zarządzanie zmianą w elektronicznym obiegu dokumentów jeszcze nigdy nie było takie proste!

Webcon pozwala budować aplikacje do zarządzania procesami biznesowymi. Dodatkowo wdraża najlepsze praktyki obiegu dokumentów. Dzięki aplikacji usprawnisz pracę uczelni. Wymierne usprawnienie elektronicznego obiegu dokumentów pozwala zaoszczędzić czas i pracę wielu ludzi. W przypadku uczelni automatyzacja procesów wesprze zarówno pracę władz uczelni, pracowników, jak i działu IT.

Aplikacje biznesowe  umożliwiają dopasowanie 8 gotowych niestandardowych rozwiązań do odpowiednich działów.

Analityka

Automatyzacja procesów biznesowych pozwala na kompleksowe przeprowadzanie raportów – wewnętrznych i zewnętrzych, a także wszelkich decyzji strategicznych.

Ap.mobilna

Automatyzuj kluczowe procesy poprzez SaaS, czyli Software as a Service (Oprogramowanie jako usługa). Umożliwia bardzo usprawnić komunikację na wszelkich szczeblach uczelni.

Biuro karier

Komunikacja z rynkiem pracy i wsparcie dla studentów w rozpoczęciu kariery zawodowej.

cDiploma

Moduł cDiploma pozwala zweryfikować autentyczność dyplomów i certyfikatów, które wystawia uczelnia.

Dziekanat

Dzięki automatyzacji działań dziekanatu, obsługa wszelkich spraw administracyjnych przechodzi na wyższy poziom.

E-usługi WEBCON

Umożliwia szybki obieg dokumentacji z łatwym dostępem. Dzięki tej aplikacji możliwy jest obieg wszelkich dokumentów studentów z dowolnego systemu dziekanatowego.

Rekrutacja

Od momentu rejestracji konta przez studenta, przez zliczanie punktów, po wygenerowanie list rankingowych. Po zakończeniu całej procedury możliwe jest przekazanie kompletnych danych do odpowiedniego dziekanatu.

Sylabusy

Wszelkie działania, które umożliwiają tworzenie i przekazywanie studentom pełnych informacji o zajęciach.

Władze uczelni

Buduj aplikacje biznesowe, które pozwolą kontrolować wszelkie procesy administrowania uczelnią. Procesy biznesowe pozwolą zbudować profesjonalny wizerunek uczelni na każdym froncie oraz pozwoli obniżyć koszty. Digitalizacja, obok automatyzacji, to podstawowy krok uczelni w nową rzeczywistość, co może zaowocować znaczy zainteresowaniem przyszłych studentów.

Pracownicy uczelni

Brak konieczności powtarzania ciągle tych samych, czasochłonnych czynności. Możliwość wprowadzania zmian przez pracowników, bez konieczności każdorazowego kontaktu z działem IT czy producentem, co również pozwala zmniejszyć ilość pracy wielu pracowników uczelni.

Zaoszczędzony czas można przeznaczyć na rozwój osobisty kadry, pracę nad publikacjami naukowymi czy pracę ze studentami. Automatyzacja procesów biznesowych oraz obiegu dokumentów pozwala także pracownikom na skuteczniejszy dostęp do oferowanych narzędzi.

Dział IT

Ułatwiona kontrola i zarządzanie formularzami i procesami przy pomocy tylko jednego narzędzia, które integruje dane z wielu systemów, co pozwala na przekazanie pracownikom działu IT kompletnych końcowych informacji. Mniejsza konieczność obsługi zgłoszeń związanych z koniecznością modyfikacji procesów i formularzy.

Dział IT ma możliwość prześledzenia każdego modułu i ewentualne szybsze znalezienie błędów. Automatyzacja systemów informatycznych pozwoli na uzyskanie dodatkowych korzyści i danych, które mogą w dalszej perspektywie znacznie usprawnić pracę uczelni.

Polecane artykuły

cookies i rodo

RODO

Informacje o cookies i RODO na stronie internetowej

Internet bardzo zmienił się od początków swojego funkcjonowania. Kiedyś oparty był wyłącznie na tekście i prostych plikach graficznych oraz gifach. Dziś praktycznie wszędzie znajdują się grafiki w wysokiej rozdzielczości, filmy w 4K i inne treści. Kiedyś strony były raczej pstrokate i krzykliwe, a dziś liczy się przejrzystość. Ze skeumorfizmu przeszliśmy w minimalizm. Jednak jest jeszcze […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2024