fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Prawa autorskie | 1 grudnia 2018

Jak prowadzić bloga zgodnie z prawem?

W obecnych czaszach słowo blog stało się powszechne w użyciu a blogerzy są osobami znanymi i cenionymi za treści publikowane w Internecie. Tematyka blogów dotyczy mody, technologii, sportu, odżywiania, motoryzacji i wielu innych. Artykuły zamieszczane w sieci mają wysoką wartość merytoryczną i są ciekawe, zyskując w ten sposób znaczne audytorium. Osoby zawodowo zajmujące się tworzeniem tekstów oraz selfpublishingiem mają jednak szereg wątpliwości dotyczących aspektów prawnych związanych z prowadzeniem tego rodzaju działalności. Niniejszy artykuł udziela wyjaśnień na tematy związane z publikacją autorskich tekstów i innych materiałów w Internecie.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Radca prawny Kraków.

Czy mogę używać cudzych zdjęć?

Prawo do zamieszczenia fragmentów cudzego dzieła lub drobnych dzieł w swojej twórczości jest dozwolone przez przepisy prawa autorskiego. Dozwolone jest to w ramach prawa cytatu. Według polskiej ustawy wolno przytaczać w swoich utworach urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości (art. 29 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych). Zatem ważny jest cel w jakim zamieszczamy cudze zdjęcia w naszym artykule. Jeśli chcemy coś wyjaśnić lub poddać analizie, unaocznić jakiś problem możemy się posłużyć cudzą twórczością. W tym miejscu zaznaczyć należy, że cytat zawsze powinien być odpowiednio opisany – kto jest właścicielem praw autorskich, kto jest twórcą oraz jakie jest źródło pochodzenia dzieła. Przykładowo:

Czy mogę używać znaków towarowych, tj. np. logotypów znanych marek?

Autorzy blogów bardzo często zamieszczają zdjęcia prezentujące daną markę, znak towarowy, logotyp i inne informacje o produkcie. Powstaje pytanie czy taka prezentacja zarejestrowanego znaku towarowego dozwolona jest w świetle prawa? Zgodnie z ustawą prawo własności przemysłowej:

Art. 153 Przez uzyskanie prawa ochronnego nabywa się prawo wyłącznego używania znaku towarowego w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Oznacza to, że zabronione jest sprzedawanie sowich produktów z oznaczeniem które naruszałoby prawo ochronne na cudzy znak towarowy. Dozwolone jest jednak oferowanie cudzych produktów i informowanie o marce i logotypie w działalności komercyjnej. Uwaga ta istotna jest przede wszystkim dla branży e-commerce. Ale przecież blogerzy najczęściej nie sprzedają towarów cudzych marek a jedynie prezentują je na swoich blogach, opisują ich zalety lub wady. Uznać należy taką prezentację za dozwoloną w świetle prawa, nie naruszającą praw właściciela znaku towarowego. Z tą tematyką wiąże się inny problem, a mianowicie w jakim stopniu można np. krytykować dany produkt lub porównywać go z innymi towarami. Kwestia ta wykracza poza zakres niniejszego artykułu. W tym miejscu odsyłam do odrębnych treści poruszających to zagadnienie: (link)

Czy mogę zamieszczać fragmenty filmów z YouTube?

Uwagi dotyczące używania cudzych zdjęć mają także zastosowanie do filmów z YT. A zatem wolno przytaczać w swoich utworach urywki rozpowszechnionych utworów lub drobne utwory w całości, w zakresie uzasadnionym celami cytatu, takimi jak wyjaśnianie, polemika, analiza krytyczna lub naukowa, nauczanie lub prawami gatunku twórczości. Mówiąc o filmach ważny jest zakres udostępniania – powinien to być fragment filmu lub krótki film w całości. Niedopuszczalnym byłoby na swoim blogu udostępnić pełnometrażowy film, który nie miał jeszcze swojej premiery w polskich kinach.

Czy bloga należy zarejestrować?

W tym miejscu wskazuję, że w Polsce do dnia dzisiejszego obowiązuje ustawa z dnia 26 stycznia 1984 r prawo prasowe. Ustawa ta pomimo, że nowelizowana do dnia dzisiejszego zawiera archaizmy prawne niedostosowane do zmieniających się technologii. Art. 20 ustawy wskazuje, że wydawanie dziennika lub czasopisma wymaga rejestracji w sądzie okręgowym i kolejno, że wydawanie dziennika lub czasopisma można rozpocząć, jeżeli organ rejestracyjny nie rozstrzygnął wniosku o rejestrację wciągu 30 dni od jego zgłoszenia. Przepis ten stanowi zatem, że przed rozpoczęciem wydawania dziennika lub czasopisma należy go wcześniej zarejestrować. I w tym miejscu pojawia się dylemat prawny czy bloga należy uznać za czasopismo lub dziennik w rozumieniu przepisów prawa prasowego. Stanowisko prawników oraz polskich sądów niestety nie jest jednolite. Nie rozwijając szczegółowo tego zagadnienia, które było już przedmiotem omówienia na łamach Serwisu PrawoInternetu: https://prawointernetu.eu/dla-marketingu/czy-trzeba-rejestrowac-serwis-internetowy zaznaczam tylko, że w obecnej sytuacji prawnej należy rozważyć, czy nie dokonać rejestracji, której opłata w sądzie okręgowym to koszt 40 zł w szczególności gdy charakter bloga przypominałby tradycyjne czasopismo czy dziennik.

Jeśli chciałbyś aby treść artykułu została uzupełniona o inne zagadnienia prawne, skontaktuj się z nami i poinformuj nas o tym.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Kancelaria prawna Kraków.

Polecane artykuły

Gry

Co prawo mówi o oszustwach w grach online tzw. cheatach?

Oszukiwanie w grach posiada historię znacznie dłuższą niż sama elektroniczna rozrywka. Odkąd istnieją gry karciane, planszowe czy drużynowe, ludzie starali się oszukać ustalone reguły i w ten sposób nieuczciwie przechylić szalę zwycięstwa na swoją stronę. Takie zachowanie od zawsze było napiętnowane społecznie. Gry bowiem od początku polegały na rywalizacji z innym ludźmi i próby uzyskiwania […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2024