fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Dla marketingu | 7 października 2014

Jak długo serwis internetowy może przechowywać dane osobowe użytkowników?

Jak długo serwis internetowy może przechowywać dane osobowe użytkownikówWiększość serwisów internetowych gromadzi dane osobowe swoich użytkowników. Dane te zbierane są w trakcie procesu rejestracji konta w serwisie lub już w trakcie korzystania z jego funkcjonalności. Właściciel serwisu dane te przechowuje na serwerach w celach najczęściej związanych z funkcjonowaniem serwisu, świadczeniem usługi za jego pomocą czy w celu rozliczenia. W tym miejscu powstaje jednak pytanie jak długo takie dane można przechowywać oraz czy istnieje z góry określony termin precyzujący to zagadnienie.

Odpowiedzi na to pytanie udzielają przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz.U.2014.1182 j.t.).

Według przepisu art. 23 Ustawy przetwarzanie danych jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy:

1. osoba, której dane dotyczą, wyrazi na to zgodę, chyba że chodzi o usunięcie dotyczących jej danych;
2. jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa;
3. jest to konieczne do realizacji umowy, gdy osoba, której dane dotyczą, jest jej stroną lub gdy jest to niezbędne do podjęcia działań przed zawarciem umowy na żądanie osoby, której dane dotyczą;
4. jest niezbędne do wykonania określonych prawem zadań realizowanych dla dobra publicznego;
5. jest to niezbędne dla wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez administratorów danych
albo odbiorców danych, a przetwarzanie nie narusza praw i wolności osoby, której dane dotyczą.

Za prawnie usprawiedliwiony cel, o którym mowa w pkt 5, uważa się w szczególności:

1. marketing bezpośredni własnych produktów lub usług administratora danych;
2. dochodzenie roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej.

Zatem jeżeli żaden z ww. celów nie pozostanie aktualny właściciel serwisu (Administrator danych osobowych) powinien zaprzestać przetwarzania danych tj. również ich przechowywania, co oznacza, że powinien je usunąć.

Nie istnieje zatem termin ustawowy, w którym właściciel serwisu ma obowiązek przechowywać dane oraz, po upływie którego dane te powinien zostać bezwzględnie usunięte. Za każdym razem zależy to od konkretnej sytuacji i celu związanego bezpośrednio z przetwarzaniem danych osobowych.

Administrator danych osobowych (właściciel serwisu) powinien w każdym przypadku zorientować się czy przetwarzanie danych osobowych związane jest z którymś z celów ustawowych. Cele określone w ustawie legitymują Administratora do przetwarzania danych w innym przypadku działanie takie jest bezprawne.

Polecane artykuły

Aplikacje

Jak chronić swój pomysł?

W Polsce coraz bardziej popularne są Startupy (tj. przedsiębiorstwa lub organizacje stworzone w celu poszukiwania modelu biznesowego, który gwarantowałby jej rozwój – źródło: Wikipedia), w szczególności związane z nowymi technologiami, w tym z Internetem. Przedsiębiorcy mają ciekawy pomysł na działalność gospodarczą, jednak aby mógł on ujrzeć światło dzienne nierzadko potrzebne są odpowiednie nakłady finansowe. Wobec […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2022