Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

o Aplikacjach | 1 listopada 2014

Przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” czy niezbędny ?

Przycisk "Zamówienie z obowiązkiem zapłaty" czy niezbędny ?Nowa ustawa o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) w art. 17 nakłada na przedsiębiorcę obowiązek zapewnienia, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Jeżeli do złożenia zamówienia używa się przycisku lub podobnej funkcji, muszą być one oznaczone w łatwo czytelny sposób słowami “zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub innego równoważnego jednoznacznego sformułowania. Przepis ten jest przepisem nowym, nieznanym w polskim prawie przed 25 grudnia 2014r. (dzień wejścia w życie nowej ustawy o prawach konsumenta).

Wskazać należy, że  obowiązek wynikający z powyższego przepisu znajdzie zastosowanie we wszystkich sklepach internetowych oraz wszystkich serwisach komercyjnych, w których sprzedaje się produkty lub świadczy płatne usługi na rzecz konsumenta. W każdej sytuacji gdy konsument kupuje produkt lub usługę powinien potwierdzić, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Wymóg ten w stosunku do przedsiębiorców internetowych polegał będzie głównie na oznaczeniu przycisku przeznaczonego do składania zamówienia słowami “zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub oznaczenie go, jak stanowi przepis, innym równoważnym sformułowaniem. Można wyobrazić sobie sformułowania takie jak “zamówienie z zapłatą”, “zamawiam i płacę”, “składam zamówienie i potwierdzam obowiązek zapłaty”.

Ustawa wskazuje, że omawiany obowiązek przedsiębiorca powinien wypełnić w momencie składania zamówienia. Momentem tym należy uznać etap, w którym przedsiębiorca przedstawia konsumentowi podsumowanie zamówienia i oczekuje od niego ostatecznej decyzji. Naciśnięcie przycisku powoduje złożenie oświadczenia woli i zawarcie umowy. Następnym etapem jest jej wykonanie tj. zapłata z jednej strony i dostarczenie towaru lub usługi z drugiej.

Przepis art 17 zawiera również sankcję za niedopełnienie obowiązku. Konsekwencją jest niezawarcie umowy. Konsekwencja ta wydaje się być bardzo surowa w kontekście zapisu art. 5 ustawy. Przepis ten stanowi, że spełnienie świadczenia nie zamówionego przez konsumenta, następuje na ryzyko przedsiębiorcy i nie nakłada na konsumenta żadnych zobowiązań. Zatem spełnienie świadczenia przez przedsiębiorcę np. wysłanie towaru może spowodować w takiej sytuacji, że konsument nie będzie zobowiązany do jego zwrotu, zapłaty ani innych zobowiązań. Sankcja taka może zatem narazić przedsiębiorcę na znaczne straty.

Polecane artykuły

Dla marketingu

Zastrzeżenie LOGO firmy

Jak chronić LOGO firmy ? Własność intelektualna w tym logo lub inny element identyfikacji wizualnej jest wartością przedsiębiorstwa, której nie da się przecenić w dzisiejszych czasach. Na pozytywny odbiór logo, nazwy lub nawet koloru, który kojarzy się ze sprzedawanym produktem lub świadczoną usługą, pracuje się całymi latami. Firmy podejmują działania PR i marketingowe w celu […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2014

Za kreację graficzną odpowiadała
Agencja Interaktywna Advanced Art