fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Artykuł sponsorowany | 2 listopada 2021

Podatek rolny – kto, kiedy i jak składa deklarację podatkową?

Podatek rolny - kto musi go płacić?

W Polsce znajduje się ponad 1 300 000 gospodarstw rolnych. Każde z nich corocznie składa deklaracje podatkowe do Urzędu Skarbowego. Na podstawie przepisów prawa podatkowego złożyć należy deklarację DR-1 lub IR-1. Kto, kiedy i jak składa deklarację podatkową? Dowiedz się jak wygląda zapłata podatku w twoim przypadku.

Deklaracja DR-1

Deklaracja podatkowa DR-1 to jeden z rodzajów deklaracji na podatek rolny, którą należy rok rocznie przedłożyć organom podatkowym, by uniknąć postępowania podatkowego.

Kto, jak i kiedy wypełnia deklarację DR-1?

Kto składa deklarację DR-1? Osoby prawne, jednostki organizacyjne, spółki nieposiadające osobowości prawnej, jednostki organizacyjne Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, jednostki organizacyjne Lasów Państwowych.

Dodatkowo obowiązek podatkowy złożenia deklaracji DR-1 w urzędzie skarbowym nałożony jest na właścicieli gruntów, posiadaczy gruntów samoistnych, użytkowników gruntów wieczystych, posiadaczy gruntów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Deklarację podatkową DR-1 składają także osoby fizyczne, które są współwłaścicielami czy współposiadaczami gruntów z wcześniej wymienionymi osobami prawnymi.

Jak złożyć deklarację DR-1? Wypełniony formularz DR-1, sporządzony zgodnie z wzorem ministra finansów, należy przedłożyć odpowiedniemu organowi podatkowemu – prezydentowi miasta, wójtowi czy burmistrzowi, właściwemu dla miejsca położenia gruntu.

Jest to istotny czynnik, który nie pozwala złożyć deklaracji podatkowej DR-1, jeśli miejsce naszego zamieszkania jest inne, niż miejsce położenia gruntu.

Kiedy złożyć deklarację podatkową DR-1? Termin złożenia formularza DR-1 został ustalony na dzień 15 stycznia roku podatkowego lub do 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego lub zaistnienia okoliczności, które zmieniły wysokość podatku.

Podatek wynikający z formularza DR-1 płatny jest w 4 ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada. Jeśli wysokość podatku nie przekracza 100 zł to jest płacony w całości w terminie pierwszej raty.

Podatnik nie zostanie poinformowany o wysokości składki przez organ podatkowy czy Urząd Skarbowy, musi ją sam wyliczyć. Wypełnione deklaracje podatkowe można również składać i rozliczać przez Internet.

Deklaracja IR-1

Jest to druga z deklaracji podatkowych, którą składają do Urzędu Skarbowego rolnicy.

Kto, kiedy i jak wypełnia deklarację IR-1?

Kto składa deklarację IR-1? Formularz IR-1 nie dotyczy osób prawnych, do jego składania obowiązani są rolnicy, których status prawny określany jest jako status osób fizycznych. Trzeba złożyć do odpowiedniego urzędu informację o gruntach IR-1 wraz z załącznikami.

Wzór formularza został określony przez Ministerstwo Finansów. Po złożeniu deklaracji należy czekać na decyzję Urzędu Skarbowego określającą wysokość zobowiązania podatkowego.

Kiedy złożyć deklarację IR-1? Formularz IR-1 od organów podatkowych należy dostarczyć w terminie 14 dni od momentu powstania obowiązku podatkowego lub zmiany wysokości podatku. Opłaty dokonywane są w 4 ratach: do 15 marca, do 15 maja, do 15 września, do 15 listopada.

Tak samo jak w sprawie podatku z deklaracji DR-1, w przypadku kwoty nieprzekraczającej 100 zł, płatność odbywa się jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Jak złożyć deklarację IR-1? Z deklaracją podatkową IR-1 zdecydowana większość podatników radzi sobie poprzez składanie jej przez Internet. Poprzez odpowiednie formularze wygenerujemy pismo, które będziemy mogli zanieść do odpowiedniego organu. W przypadku deklaracji IR-1 nie trzeba podawać wysokości osiągniętego dochodu czy przychodów ewidencjonowanych.

Dokument w wersji elektronicznej trzeba podpisać podpisem elektronicznym lub profilem zaufanym. Jeśli nie posiadamy podpisu, to trzeba dokument wydrukować i zanieść do urzędu.

Polecane artykuły

E-commerce

Czym jest klauzula niedozwolona?

Najprościej mówiąc – klauzula niedozwolona jest zapisem regulaminowym naruszającym prawa konsumenta. Każdy serwis lub sklep internetowy posiada swój własny regulamin, w którym zawiera podstawowe zasady jego działania oraz wypełnia obowiązki wynikające z obowiązującego prawa. Przedsiębiorcy muszą jednak uważać aby stosowany przez nich wzorzec umowy w postaci regulaminu nie naruszał praw konsumentów. W sytuacji gdy dany […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2024