fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

E-commerce | 22 grudnia 2016

Negatywny komentarz na Allegro – jak się bronić?

ranking

Wielu przedsiębiorców prowadzi działalność handlową przy wykorzystaniu popularnych portali aukcyjnych takich jak Allegro czy Ebay. Sprzedawcy po zakończonej transakcji oceniani są prze kupujących. Oceny te mają wpływ na dalszą sprzedaż i świadczą o cechach danego sprzedawcy. Sprzedawcy zatem dbają aby ich ogólna ocena wypadała dobrze i była pozytywna. Pozytywna opinia w portalu sprzyja dalszym transakcjom i budzi zaufanie. Natomiast negatywne komentarze mogą doprowadzić do spadku wyników sprzedaży, zmniejszenia obrotów a nawet do upadku przedsiębiorstwa. Jak zatem bronić się przed sytuacją gdy ktoś pochopnie, bez namysłu i bez próby wyjaśnienia sprawy wyda ci negatywną opinię i oceni cie niesprawiedliwie, jako sprzedawcę?

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Radca prawny Kraków.

Regulamin jako podstawowy akt prawny

Zarówno sprzedawca jak i kupujący związani są regulaminem portali aukcyjnych. Regulamin stanowi akt prawa regulujący wzajemne obowiązki stron transakcji jak i samego portalu aukcyjnego. Zatem w regulaminie znajdują się zapisy odnoszące się do wystawiania komentarzy i opinii związanych z zakończoną transakcją. I tak regulamin Allegro stanowi, że „Komentarz zawsze przyporządkowany jest do danego Konta oraz konkretnej Transakcji. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treści umieszczane w komentarzach i odpowiedziach” (Art. 11.4)

Powyższy zapis jasno wskazuje, że każdy Użytkownik ponosi odpowiedzialność za treść swoich komentarzy. Komentarze i odpowiedzi powinny być natomiast zgodne z postanowieniami Regulaminu.

Natomiast w serwisie aukcyjnym eBay.pl znajdujemy następujące wskazówki: Wystawione opinie i komentarze stają się trwałą częścią historii sprzedającego. Zanim wystawisz opinię neutralną lub negatywną, skontaktuj się ze sprzedawcą, aby rozwiązać ewentualne problemy. Komentarze powinny być rzeczowe, sprawiedliwe i oparte na faktach.

Jak widzimy portale aukcyjne przedstawiają zasady, które obligują kupującego do wystawiania oceny i komentarzy w sposób przemyślany, rzetelny i uczciwy. Przed wystawieniem komentarza negatywnego kupujący powinien ponadto skontaktować się ze sprzedawcą w celu polubownego zakończenia sprawy.  Co jednak gdy kupujący nie skontaktuje się z tobą w celu wyjaśnienia problemu lub nie słucha twojej argumentacji, bądź w ogóle nie chce się kontaktować?

Dobra osobiste Sprzedawcy

W sytuacji gdy inny Użytkownik wystawi negatywną ocenę czy komentarz, podczas gdy nie zachodziły ku temu podstawy, możesz oskarżyć go o naruszenie twoich dóbr osobistych, takich jak cześć i dobre imię. W takiej sytuacji możesz zgodnie z art. art. 24 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny żądać zaniechania tego działania, a także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie możesz również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

Unieważnienie komentarza

Regulamin Allegro jak również innych portali aukcyjnych przewiduje także unieważnienie komentarza. W tym celu portal Allegro udostępnia odpowiedni formularz. Procedura wygląda następująco:

  • wniosek o unieważnienie powinien został złożony przez jednego z Użytkowników przy zachowaniu co najmniej jednego z poniższych terminów, tj.: 120 dni od zakończenia Transakcji lub 30 dni od wystawienia komentarza,
  • drugi Użytkownik odpowie pozytywnie na wniosek nie później niż w terminie 45 dni od jego otrzymania.

Po unieważnieniu komentarza nie jest możliwe ponowne skomentowanie tej samej transakcji. Powyższa procedura unieważniania komentarzy może być wszczęta w stosunku do komentarzy wystawionych do danej transakcji tylko raz.

Podsumowanie

Jeśli ktoś naruszył twoje prawa w ten sposób, że bezprawnie zamieścił komentarz negatywny w portalu aukcyjnym, pomimo że nie zachodziły ku temu podstawy, masz prawo żądać unieważnienia komentarza oraz przeprosin. Możesz także żądać naprawienia wyrządzonej szkody. Gdyby konkurent w sposób podstępny wystawił ci komentarz negatywny jego zachowanie stanowiłoby czyn nieuczciwej konkurencji (więcej na ten temat możesz przeczytać tutaj). Zatem możesz bronić swoich praw żądając określonego zachowania przez drugą stronę transakcji.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Kancelaria prawna Kraków.

Polecane artykuły

Jak wybrać kancelarię prawną

Artykuł sponsorowany

Jak wybrać dobrą kancelarię prawną?

Czeka Cię postępowanie spadkowe, na przykład rozwodowe lub związane ze sprawą spadkową? Chcesz założyć własną działalność lub już prowadzisz firmę i nie nadążasz z załatwianiem wszelkich formalności? A może ubiegasz się o należne Ci odszkodowanie? W tych oraz wielu innych codziennych sytuacjach nieoceniona okazuje się pomoc doświadczonej kancelarii prawnej. Specjalista, który jest doskonale zaznajomiony ze […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2024