fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Aplikacje | 8 listopada 2016

Jak chronić swój pomysł?

High angle view of businessmen hands touching white papers arranged on a rustic wooden table forming a yellow light bulb. Conceptual for bright business ideas and innovations.

W Polsce coraz bardziej popularne są Startupy (tj. przedsiębiorstwa lub organizacje stworzone w celu poszukiwania modelu biznesowego, który gwarantowałby jej rozwój – źródło: Wikipedia), w szczególności związane z nowymi technologiami, w tym z Internetem. Przedsiębiorcy mają ciekawy pomysł na działalność gospodarczą, jednak aby mógł on ujrzeć światło dzienne nierzadko potrzebne są odpowiednie nakłady finansowe. Wobec tego próbują oni znaleźć inwestorów, którzy pomogą im wcielić konkretny pomysł w życie. Spotkania z inwestorami czy dzielenie się swoim pomysłem z innymi osobami może jednak okazać się niebezpieczne i może rodzić zagrożenie, że ktoś inny wykorzysta intratną ideę. Jak zabezpieczyć się zatem aby ktoś nie skradł twojego pomysłu i nie wykorzystał go w swojej działalności gospodarczej lub dla własnych korzyści?

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Kancelaria prawna Kraków.

Co na to prawo autorskie?

Ochroną tzw. własności intelektualnej zajmuje się przede wszystkim prawo autorskie. Wszystko co tworzy autor, a co w świetle prawa uznać można za utwór, jest pod ochroną prawa. Tylko twórca w takiej sytuacji może decydować o przeznaczeniu swojego utworu (monopol twórczy). Co może dziwić, w prawie autorskim wyłączona jest jednak ochrona pomysłu jako takiego. Treść art. 1 ust. 2[1] ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że: Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

Zatem sam pomysł nie jest chroniony prawem autorskim.

Kradzież pomysłu, jako czyn nieuczciwej konkurencji

Wobec powyższego, ochrony pomysłu szukać należy w innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w szczególności jej art. 3. Według tego przepisu: czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji jest w szczególności naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jak się zabezpieczyć?

Skoro sam pomysł może być chroniony na gruncie prawa warto na wstępie podejmowanych negocjacji czy rozmów z potencjonalnymi wspólnikami lub inwestorami zabezpieczyć się poprzez podpisanie umowy o zachowaniu poufności. Nie sposób znaleźć inwestora nie informując go o szczegółach planowanej działalności. Aby mieć pewność, że nie podzieli się on tymi informacjami z osobami trzecimi należy w treści umowy o zachowaniu poufności określić czym jest tajemnica przedsiębiorstwa, jak powinna być ona chroniona i do czego zobowiązany jest potencjalny współpracownik/inwestor w tym zakresie. Umowa powinna mieć odpowiednią formę i zawierać zapisy chroniące twoją ideę. Taki sposób zorganizowania przyszłej współpracy da ci pewność, że nikt nie ukradnie twojego pomysłu, który w przyszłości może okazać się niezwykle innowacyjny i przez to bardzo wartościowy dla konkurentów.

Więcej na temat umowy o zachowaniu poufności będziesz mógł przeczytać w kolejnym artykule.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Dobry prawnik Kraków.

Polecane artykuły

tworzenie gier

Gry

Tworzenie gier a preferencje podatkowe

Polski ustawodawca w ostatnim czasie wprowadził ulgi podatkowe, które sprzyjają rozwojowi oprogramowania. Znamy takie ulgi jak IP Box czy B+R (Badanie + Rozwój), które dotyczą nie tylko tworzenia programów komputerowych, czy gier wideo ale z powodzeniem można je do nich stosować. Poniższy artykuł omawia poszczególne ulgi podatkowe oraz planowane zmiany przepisów dotyczących preferencji dla branży […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2024