fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Aplikacje | 8 listopada 2016

Jak chronić swój pomysł?

High angle view of businessmen hands touching white papers arranged on a rustic wooden table forming a yellow light bulb. Conceptual for bright business ideas and innovations.

W Polsce coraz bardziej popularne są Startupy (tj. przedsiębiorstwa lub organizacje stworzone w celu poszukiwania modelu biznesowego, który gwarantowałby jej rozwój – źródło: Wikipedia), w szczególności związane z nowymi technologiami, w tym z Internetem. Przedsiębiorcy mają ciekawy pomysł na działalność gospodarczą, jednak aby mógł on ujrzeć światło dzienne nierzadko potrzebne są odpowiednie nakłady finansowe. Wobec tego próbują oni znaleźć inwestorów, którzy pomogą im wcielić konkretny pomysł w życie. Spotkania z inwestorami czy dzielenie się swoim pomysłem z innymi osobami może jednak okazać się niebezpieczne i może rodzić zagrożenie, że ktoś inny wykorzysta intratną ideę. Jak zabezpieczyć się zatem aby ktoś nie skradł twojego pomysłu i nie wykorzystał go w swojej działalności gospodarczej lub dla własnych korzyści?

Co na to prawo autorskie?

Ochroną tzw. własności intelektualnej zajmuje się przede wszystkim prawo autorskie. Wszystko co tworzy autor, a co w świetle prawa uznać można za utwór, jest pod ochroną prawa. Tylko twórca w takiej sytuacji może decydować o przeznaczeniu swojego utworu (monopol twórczy). Co może dziwić, w prawie autorskim wyłączona jest jednak ochrona pomysłu jako takiego. Treść art. 1 ust. 2[1] ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych stanowi, że: Ochroną objęty może być wyłącznie sposób wyrażenia; nie są objęte ochroną odkrycia, idee, procedury, metody i zasady działania oraz koncepcje matematyczne.

Zatem sam pomysł nie jest chroniony prawem autorskim.

Kradzież pomysłu, jako czyn nieuczciwej konkurencji

Wobec powyższego, ochrony pomysłu szukać należy w innych powszechnie obowiązujących aktach prawnych. Naprzeciw tym oczekiwaniom wychodzi ustawa o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, a w szczególności jej art. 3. Według tego przepisu: czynem nieuczciwej konkurencji jest działanie sprzeczne z prawem lub dobrymi obyczajami, jeżeli zagraża lub narusza interes innego przedsiębiorcy lub klienta. Czynami nieuczciwej konkurencji jest w szczególności naruszenie tajemnicy przedsiębiorstwa.

Jak się zabezpieczyć?

Skoro sam pomysł może być chroniony na gruncie prawa warto na wstępie podejmowanych negocjacji czy rozmów z potencjonalnymi wspólnikami lub inwestorami zabezpieczyć się poprzez podpisanie umowy o zachowaniu poufności. Nie sposób znaleźć inwestora nie informując go o szczegółach planowanej działalności. Aby mieć pewność, że nie podzieli się on tymi informacjami z osobami trzecimi należy w treści umowy o zachowaniu poufności określić czym jest tajemnica przedsiębiorstwa, jak powinna być ona chroniona i do czego zobowiązany jest potencjalny współpracownik/inwestor w tym zakresie. Umowa powinna mieć odpowiednią formę i zawierać zapisy chroniące twoją ideę. Taki sposób zorganizowania przyszłej współpracy da ci pewność, że nikt nie ukradnie twojego pomysłu, który w przyszłości może okazać się niezwykle innowacyjny i przez to bardzo wartościowy dla konkurentów.

Więcej na temat umowy o zachowaniu poufności będziesz mógł przeczytać w kolejnym artykule.

Polecane artykuły

sztuczna inteligencja

Nowości prawne

Prawo a sztuczna inteligencja

Nie każdy ma świadomość, że sztuczna inteligencja (SI) to już nie pieśń przyszłości i wyłącznie element filmów sci-fi, ale część naszego codziennego życia. Musimy jednak pozbyć się wyobrażenia sztucznej inteligencji jako samoświadomego tworu posiadającego wolną wolę, podobną do ludzkiej. Prawdziwa współczesna sztuczna inteligencja opiera się na algorytmach i jest systemem informatycznym coraz powszechniej stosowanym w […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2023