fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Dla marketingu | 24 lutego 2020

Podatki od kryptowalut

Kryptowaluty już na stałe zapisały się w świadomości społeczeństwa. Jeszcze do niedawna stanowiły coś bardzo niszowego, o czym wiedziała garstka ludzi, a dziś niemal każdy już o nich słyszał. Obecnie ciężko o tak spektakularne wzrosty wartości jak w przypadku Bitcoina kilka lat temu, mimo to jest to wciąż rynek, na którym wielu ludzi skutecznie zarabia. A wszędzie gdzie pojawia się dochód — pojawiają się również podatki. Jak zatem dopełnić obowiązków podatkowych przy zarabianiu na kryptowalutach?

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą księgową i bezpłatną wyceną skontaktuj się z Biurem Rachunkowym Investo.

Kryptowaluty prawem majątkowym

Przede wszystkim należy mieć świadomość, że kryptowaluty zostały oficjalnie uznane za prawo majątkowe wyrokiem Naczelnego Sądu Administracyjnego z 6 marca 2018 r., (sygn. akt II FSK 488/16):

Przychód ze sprzedaży zakupionej kryptowaluty bitcoin stanowić zatem będzie przychód z praw majątkowych, o których mowa w art. 18 u.p.d.o.f. Przepisy zawarte w tej jednostce redakcyjnej ustawy nie wymieniają wśród wskazanych tam przychodów z praw majątkowych przychodów ze sprzedaży kryptowalut, lecz zawierają ich katalog otwarty o cechach wspólnych.

Ma to znaczenie w kontekście prawa podatkowego. Obrót prawami majątkowymi podlega opodatkowaniu PIT, VAT i PCC. Czy jednak wszystkie te podatki dotyczą obrotu kryptowalutami? 

Podatek od dochodu

Sama wymiana kryptowalut jest neutralna podatkowo, a obowiązek podatkowy pojawia się dopiero przy sprzedaży kryptowaluty za środek płatniczy lub zamiany na towar, usługę lub prawo majątkowe inne niż kryptowaluta. Oznacza to, że dopóki obracamy samymi kryptowalutami, przykładowo wymieniając Litecoiny na Bitcoiny – fiskusa to nie obchodzi. Jednak, gdy sprzedamy naszego Bitcoina lub zapłacimy nim za towar, to będziemy musieli odprowadzić podatek od osiągniętego w ten sposób dochodu.

suma przychodów uzyskanych z obrotu kryptowalutami — koszty uzyskania przychodu (najczęściej zakupu kryptowalut) = dochód z kryptowalut

Należy pamiętać o obowiązku udokumentowania wszelkich kosztów. Inaczej nie będziemy mogli ich odliczyć. Nie musimy jednak kosztów dokumentować rachunkami czy fakturami, bo uzyskanie takiego dokumentu w przypadku giełdy kryptowalut jest niemożliwe. 

Jak wynika z uzasadnienia Wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z siedzibą w Warszawie z dnia 26 lutego 2019 r. (sygn. akt III SA/Wa 1259/18):

(…) dopuścić należy możliwość dowodzenia faktu poniesienia wydatku za pomocą innych środków dowodowych aniżeli tylko te, które zostały wymienione w przepisach rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2003 r. w sprawie prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów. Skoro w niniejszej sprawie podatnik, na skutek braku obiektywnej możliwości dokumentowania zdarzeń gospodarczych w sposób przewidziany w przepisach rozporządzenia, w inny sposób rzetelnie udokumentuje poniesienie kosztów uzyskania przychodów, powinien mieć możliwość uwzględnienia tych wydatków w swym rozliczeniu podatkowym. Jeżeli w istocie, zgodnie z tym co zostało przedstawione we wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej, specyfika transakcji dokonywanych za pośrednictwem giełdy kryptowalut uniemożliwia pozyskanie dokumentów określonych w przepisach rozporządzenia, a posiadane przez Skarżącego dokumenty jednoznacznie będą potwierdzać zakup kryptowaluty (ilość, cenę, itp.), dokumenty te mogą stanowić podstawę do zaliczenia wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Pogląd taki został wyrażony również przez WSA w Olsztynie w wyrokach z dnia 9 maja 2018 r. w sprawach o sygn. akt I SA/Ol 201/18 i I SA/Ol 202/18, WSA w Białystoku w sprawie I SA/Bk 225/18, czy WSA w Gliwicach w sprawie I SA/Gl 464/18 (…)

Od tego dochodu należy odprowadzić 19% podatku do urzędu skarbowego. Możemy więc już podsumować wcześniejszy przykład z kryptowalutami. Jeżeli zakupiliśmy kilka Litecoinów za 1 000 zł, później udało nam się je korzystnie zamienić na ułamek Bitcoina warty 1 500 zł, to obowiązek podatkowy na razie nie powstanie. Jeśli jednak ten ułamek Bitcoina sprzedamy za 1 500 zł, to będziemy musieli odprowadzić 19% od kwoty czystego zarobku (dochodu). W tym przypadku będzie to 19% z 500 zł, czyli 95 zł.

Należy pamiętać jeszcze o daninie solidarnościowej. Jest to 4% podatku od kwoty przychodu przekraczającej 1 000 000 zł rocznie. Podstawę obliczenia daniny solidarnościowej stanowić będzie nadwyżka ponad kwotę 1 000 000 zł sumy dochodów. Podatek ten obowiązuje od 1 stycznia 2019 r.

Podatek VAT

Na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 7 ustawy o VAT handel kryptowalutą objęty jest zwolnieniem z podatku VAT:

Zwalnia się od podatku: (…) transakcje, łącznie z pośrednictwem, dotyczące walut, banknotów i monet używanych jako prawny środek płatniczy, z wyłączeniem banknotów i monet będących przedmiotami kolekcjonerskimi, za które uważa się monety ze złota, srebra lub innego metalu oraz banknoty, które nie są zwykle używane jako prawny środek płatniczy lub które mają wartość numizmatyczną; (…)

Do regulowania kwestii podatku VAT przy transakcjach kryptowalutowych w ten sposób, kraje członkowskie UE zostały zobligowane Wyrokiem Trybunału Sprawiedliwości UE z dnia 22 października 2015 r. (sygn. akt C-264/14). Jak wynika z treści jego uzasadnienia:

(…) W pierwszej kolejności należy stwierdzić, że wirtualna waluta z dwukierunkowym przepływem „bitcoin”, która zostanie wymieniona na waluty tradycyjne w ramach transakcji wymiany, nie może być uznana za „rzecz” w rozumieniu art. 14 dyrektywy VAT, ponieważ, jak stwierdziła rzecznik generalna w pkt 17 opinii, jej jedynym przeznaczeniem jest funkcja środka płatniczego. (…)

PCC

Dnia 13 lipca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie Ministerstwa Finansów w sprawie zaniechania poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od umowy sprzedaży lub zamiany waluty wirtualnej – na jego podstawie podatek PCC nie dotyczy transakcji kryptowalutami. Wynika to bezpośrednio z treści § 1 wyżej wymienionego rozporządzenia:

Zarządza się zaniechanie poboru podatku od czynności cywilnoprawnych od podatników nabywających w drodze umowy sprzedaży lub zamiany walutę wirtualną, o której mowa w art. 2 ust. 2 pkt 26 ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciw- działaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. poz. 723 i 1075).

Obowiązywanie tego przepisu jest regularnie przedłużane kolejnymi rozporządzeniami a docelowo podatek PCC od kryptowalut ma być trwale usunięty nowelizacją planowaną obecnie na 2020 rok.

Podsumowanie

Polski prawodawca nie pozostaje w tyle za zmieniającym się światem finansów i uregulował kwestie podatku związanego z kryptowalutami, co ostatecznie wyszło na dobre. Dotychczas panowała niepewność podatkowa, a teraz mamy jasność w sprawie zwolnienia z VAT i PCC. Należy jednak pamiętać o odprowadzeniu 19% podatku od dochodu i w przypadku dużych dochodów powyżej 1 000 000 zł – 4% daniny solidarnościowej.

Jeśli jesteś zainteresowany pomocą prawną i bezpłatną wyceną skontaktuj się z nami. Kancelaria prawna Kraków

Polecane artykuły

Jakie są prawa autorskie i ich rodzaje?

Artykuł sponsorowany

Prawa autorskie i ich rodzaje

Pierwsze co na myśl przywodzą prawa autorskie to dla wielu osób z pewnością rzeczy takie jak utwory muzyczne czy też książki. Nie da się zaprzeczyć temu, że jest to słuszne skojarzenie, jednak oprócz tego istnieją jeszcze inne ,,utwory’’, które obejmuje to pojęcia. Pracownik firmy również powinien zostać określony jako autor. Jeżeli do jego obowiązków należy […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2024