fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Artykuł sponsorowany | 17 grudnia 2021

Podatek rolny – deklaracje i ulgi

Podatek rolny - ulgi, o które możesz się ubiegać

Podatek rolny dotyczy nie tylko gruntów rolnych. Grunty zadrzewione oraz zakrzewione, a także użytki rolne stwarzają obowiązek podatkowy płatności podatku rolnego. Wbrew pozorom z podatkiem rolnym nie ma bardzo wielu trudności. Przeczytaj artykuł, a dowiesz się jaką deklarację masz złożyć oraz czy możesz liczyć na ulgi bądź zwolnienia z płatności podatku.

Deklaracja DR-1 – kto i kiedy składa? Czy posiadacz gruntów własności rolnej Skarbu Państwa musi składać deklarację DR-1?

Każdy, kto jest właścicielem, posiadaczem lub użytkownikiem wieczystym gruntów rolnych, musi zapłacić podatek rolny. Jedynym ustępstwem w tej sprawie, jest fakt wykorzystania gruntów na działalność pozarolniczą.

Chęć zapłacenia podatku rolnego wyraża się poprzez złożenie deklaracji DR-1 wraz z załącznikami do organu podatkowego właściwego dla miejsca, gdzie znajdują się użytki rolne – prezydent, wójt lub burmistrz.

Warto pamiętać, że przy składaniu deklaracji DR-1 należy samemu obliczyć podatek, który trzeba zapłacić. Obliczanie należnego podatku rolnego nie obejmuje osób fizycznych. Osoby fizyczne składają informację IR-1 i na jej podstawie otrzymują wyliczenie kwoty do zapłaty podatku rolnego.

Istnieją 4 kategorie osób prawnych, dla których istnieje obowiązek podatkowy zapłaty podatku rolnego. Są to właściciele gruntów, użytkownicy wieczyści gruntów, posiadacze zasobu własności rolnej Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego oraz posiadacze samoistni.

Deklarację DR-1 należy złożyć do 15 stycznia roku podatkowego, a w przypadku zaistnienia okoliczności powodującej zmianę wysokości podatku lub powstania obowiązku podatkowego – w ciągu 14 dni do zaistnienia tego faktu.

Informacja IR-1 – czy potrzebny jest wypis z ewidencji gruntów?

Osoby fizyczne, które są podatnikami podatku rolnego, obowiązane są do złożenia do organu podatkowego, jakim jest prezydent, burmistrz czy wójt, informacji o gruntach na formularzu IR-1. Można to także wykonać przez Internet, co jest znacznie łatwiejszym rozwiązaniem.

Podczas wypełniania formularza należy odpowiedzieć na kilka pytań. Między innymi o to czy posiadasz gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy, czy o sposób złożenia dokumentów – elektronicznie czy do jednostki organizacyjnej.

Bardzo ważne w procesie składania informacji IR-1 jest podanie poprawnych danych identyfikacyjnych gruntu rolnego. W tym celu potrzebny będzie wypis z ewidencji gruntów i budynków.

Po złożeniu informacji IR-1 należy czekać na obliczenie wysokości podatku i nie trzeba samemu obliczać wysokości składki, jak ma to miejsce w przypadku deklaracji na podatek rolny, czyli deklaracji DR-1.

Ulgi w podatku rolnym. Czy utworzenie nowego gospodarstwa rolnego upoważnia do zwolnienia z płacenia podatku rolnego?

Dla indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych ważnym aspektem powinny być ulgi i zwolnienia w podatku rolnym. W tym przypadku możemy mówić o 2 ulgach i 1 zwolnieniu.

Z tytułu wprowadzenia stanu klęski żywiołowej organ podatkowy właściwy ze względu na miejsce, w którym znajdują się grunty gospodarstw rolnych, może przyznać ulgę w podatku rolnym. Ulga ta może być ustalona na części lub całości kwoty podatku w zależności od rozmiarów strat.

W przypadku budowy czy modernizacji budynków inwentarskich lub służących ochronie środowiska, a także przy zakupie i instalacji deszczowni, urządzeń melioracyjnych czy urządzeń do produkcji naturalnych źródeł energii, podatnik ma możliwość odliczenia od podatku rolnego 25% udokumentowanych kosztów inwestycji przez maksymalnie 15 lat.

Każde nowo utworzone gospodarstwo rolne ma prawo do uzyskania zwolnienia z obowiązku płacenia podatku rolnego przez 5 lat. Takie samo zwolnienie obowiązuje w przypadku powiększenia istniejącego gospodarstwa rolnego jeśli jego powierzchnia nieprzekraczającej 100 hektarów.

Polecane artykuły

spór o cover davida bowie

Prawa autorskie

Spór o kosmiczny cover Davida Bowie

W trakcie rozwoju prawa własności intelektualnej, na przełomie ostatnich dekad, byliśmy świadkami wielu ciekawych sporów. Rozwój technologii spowodował, że naruszenie cudzych praw własności intelektualnej nie jest dzisiaj wyzwaniem, a właściciele praw autorskich skrzętnie dbają o ich ochronę.  Spory pojawiały się zarówno na gruncie prawa krajowego, jak i prawa międzynarodowego. Jednak opisany w poniższym artykule przypadek […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2022