fbpx

Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Zadaj pytanie

Aplikacje | 23 listopada 2014

Obowiązki przedsiębiorców w związku z ustawą o prawach konsumenta

Thinking businessman standing in front of to do listOd dnia 25 grudnia 2014r. – w związku z wejściem w życie ustawy o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827) – na każdym przedsiębiorcy spoczywać będą dodatkowe obowiązki względem swoich klientów. Ustawa nie przewiduje okresu przejściowego, zatem wymieniona na wstępie data jest datą graniczną, po upływie której należy zastosować wprowadzone przez ustawę wymogi prawne. Przedsiębiorca powinien więc przygotować się do wprowadzenia niezbędnych zmian. Treść niniejszego artykułu ma za zadanie w tym pomóc i przedstawić w zwięzły sposób najważniejsze z tych obowiązków.

1. Przedsiębiorca ma przede wszystkim obowiązek dokonać zmiany regulaminu i dostosować go do wytycznych ustawy. Zmiany regulaminu powinny uwzględniać min. spełnienie w pełnym zakresie obowiązku informacyjnego, dokonanie zmian związanych z prawem do odstąpieniem od umowy czy kosztami zwrotu towaru. Należy zwrócić uwagę aby regulamin nie zawierał zapisów mogących stanowić niedozwolone klauzule umowne.

2. Po złożeniu zamówienia, należy doręczyć konsumentowi potwierdzenie zawarcia umowy i zamieścić w nim wymagane informacje w tym informację o głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem, łącznej cenie wraz z podatkami, czasie trwania umowy  lub sposobie jej wypowiedzenia.

3. Kupującego trzeba poinformować o wzorze oświadczenia o odstąpieniu od umowy znajdującego się w załączniku do ustawy lub udostępnić mu wzór oświadczenia.

4. Przedsiębiorca ma zapewnić, aby konsument w momencie składania zamówienia wyraźnie potwierdził, że wie, że zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty. Zatem na etapie składania zamówienia – w podsumowaniu – należy zamieścić przycisk “Zamówienie z obowiązkiem zapłaty” lub inny równoważny przycisk.

5. Jeśli sklep zawiera dodatkowe usługi nie można stosować tzw. opcji domyślnych tj. “okienka” (checkbox) z jego automatycznym  zaznaczeniem. Kupujący sam powinien zdecydować o skorzystaniu z dodatkowej opcji i samodzielnie ją wybrać.

6. Produkty powinny zostać szczegółowo opisane, tak, aby kupujący znał wszystkie funkcjonalności i parametry (w tym także zabezpieczenia techniczne stosowane w przypadku np. plików muzycznych czy oprogramowania).

Wymienione obowiązki nie są wyliczone w sposób kompleksowy, gdyż katalog obowiązków prawnych uzależniony jest od rodzaju i sposobu prowadzonej działalności. Powyższe wyszczególnienie ma charakter ogólny i uniwersalny oraz odnosi się do znacznej większości  przedsiębiorców internetowych sprzedających towary lub świadczących usługi na odległość.

Poszczególne obowiązki zostały szczegółowo omówione w odrębnych artykułach znajdujących się w serwisie PrawoInternetu.eu. Zapraszamy do zapoznania się z ich treścią.

Polecane artykuły

Aplikacje

Czy można stosować regulamin w języku obcym?

W związku z otwarciem rynku wewnętrznego na terenie Unii Europejskiej wiele serwisów lub sklepów internetowych może być zainteresowana sprzedażą usług lub towarów na terenie innych państw członkowskich lub poza terenem Unii Europejskiej. Powstaje zatem pytanie czy przedsiębiorca kierujący ofertę do konsumentów obcojęzycznych powinien zamieszczać regulamin w wielu wersjach językowych czy może wyłącznie w języku angielskim. […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2023