Serwis poruszający zagadnienia prawa internetowego

Dla marketingu | 19 lipca 2019

Ryzyko prawne współpracy z copywriterem

Copywriting jest sztuką tworzenia tekstów dostosowanych do potrzeb zamawiającego. Obecnie copywriting traktowany jest jak odrębny zawód, a osoby go wykonujące są profesjonalistami w tej dziedzinie i mają zarówno wiedzę teoretyczną, jak również praktyczne doświadczenie. Pomimo że jest to stosunkowo nowa forma aktywności zawodowej, coraz więcej firm specjalizuje się w usługach copywritingu, a usługa sama w sobie jest atrakcyjna dla osób prowadzącą działalność za pośrednictwem Internetu.

Umowa – czy to konieczność ?

Osoba zlecająca przygotowanie treści na swoją stronę internetową stoi przed decyzją, w jaki sposób zorganizować przeniesienie praw autorskich do tekstów przygotowanych przez copywritera. Ma w zasadzie dwa rozwiązana: albo nabyć od copywritera licencję na korzystanie ze stworzonego przez niego tekstu, albo zadbać o przeniesienie na siebie majątkowych praw autorskich. To drugie rozwiązanie jest zdecydowanie korzystniejsze i rekomendowane. Przeniesienie praw autorskich oznacza, że prawa te przejdą na rzecz zamawiającego i to on będzie uprawniony zarówno do korzystania z przygotowanych treści, jak również chociażby dalszej ich odsprzedaży.

Jeśli przedsiębiorca internetowy wybierze przeniesienie majątkowych praw autorskich, zobligowany jest przez przepisy prawa do zawarcia umowy pisemnej. Zgodnie z treścią art. 53 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych:

Umowa o przeniesienie autorskich praw majątkowych wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.

Wobec powyższego przedsiębiorca pragnący w pełnym zakresie zadbać o swoje interesy prawne, powinien zawrzeć umowę przenoszącą na niego prawa do stworzonych tekstów a umowa powinna mieć formę pisemną.

Brak zawarcia umowy spowoduje, że prawa autorskie do stworzonych tekstów będzie mieć ich autor. Sytuacja ta może rodzić problemy praktyczne. Wyobraźmy sobie, że chcemy sprzedać serwis internetowy, na którym jest umieszczonych kilka tysięcy tekstów. Znajdujemy odpowiedniego inwestora, który jest zainteresowany nabyciem całego serwisu wraz z identyfikacją wizualną, układem, zamieszczonymi tekstami itp. Inwestor przed nabyciem praw do serwisu pyta jednak, czy posiadamy prawa autorskie do wszystkich jego elementów i w tym momencie okazuje się, że do logotypu przygotowanego przez grafika praw nie posiadamy, bo nie zawarliśmy z nim umowy je przenoszącej. Teksty natomiast były przygotowywane przez ostatnie kilka lat, przez kilkadziesiąt różnych osób, z których większość przez zewnętrznych copywriterów i również w tym przypadku nie posiadamy stosownych umów, na podstawie których nabylibyśmy prawa autorskie. W takiej sytuacji najprawdopodobniej będziemy musieli zadbać, aby przeniesiono na nas prawa do wszystkich wcześniej stworzonych utworów, gdyż w innym przypadku inwestor nie będzie raczej zainteresowany nabyciem własności serwisu, do którego nie mamy pełnych praw autorskich. Sytuacja taka jest bardzo niekorzystna dla właściciela serwisu. Faktura dokumentująca zapłatę za stworzony tekst czy grafikę nie dokumentuje zakresu przejścia praw autorskich. Wobec tego odpowiadając na pytanie zadane na początku: konieczne jest przygotowanie i podpisanie umowy przenoszącej prawa autorskie z wszystkimi osobami, które tworzą dla nas zarówno teksty, jak i grafikę, logotyp itp.

Polecane artykuły

o E-commerce

W jakim terminie należy zrealizować zamówienie ?

Przedsiębiorcy prowadzący sklepy internetowe określają, najczęściej w treści regulaminu, termin realizacji zamówienia. Termin ten kształtuje się różnie w zależności od sposobu zorganizowania sprzedaży w danym sklepie oraz od rodzaju oferowanych towarów. Powstaje pytanie czy przedsiębiorca ma prawo ustalać ten termin dowolnie bez żadnych granic? Pytanie to wydaje się być zasadne w kontekście sprzedaży towarów na […]

Wszelkie prawa zastrzeżone przez Prawo Internetu 2014